God støtte til barn og familie

 

 

 

 

Desember 2018:

Pasientorganisasjonen ADHD Norge og De Utrolige Årene (DUÅ) har nå gitt ut en guide for hvordan DUÅs foreldreveiledning kan tilrettelegges best mulig for familier som har barn med ADHD-vansker. Guiden er opprinnelig dansk, men er nå oversatt til norsk og tilpasset norske forhold: ADHD Guiden

 

 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har lagt merke til hvordan De Utrolige Årene jobber med foreldreveiledning i Norge. "Norway has set an example to the rest of the WHO European Region of how to tackle child maltreatment"

 

Ny bok for bruk i DUÅs programserie

Ny bok for bruk i DUÅs programserie

 

 

Den nye boka for bruk i Skole- og barnehageprogrammet ble lansert i september 2018. Utgiver: Gyldendal Akademiske AS. Informasjon til DUÅ-gruppeledere som skal bruke boka

 

 

 

 

Gode og vonde hemmeligheter

Gode og vonde hemmeligheter

 

Nytt materiale for DUÅs Dinosaurskole: "Gode og vonde hemmeligheter" (behov for innlogging)

Bilde: RVTS

 

 

 

 

 

DUÅ er med i flere EU-prosjekter. Se info om PINN-prosjektet; Erasmus+

 

 

Informasjon om De Utrolige Årenes programserie i Norge

Brosjyre 2017

Brosjyre 2017/ 2018

  • Består av åtte utviklingsstøttende veiledningsprogrammer rettet mot barn i alderen 0 - 12 år og familiene deres (se byggeklossene under).
  • Programmene fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne. Mange av programmene brukes i universalforebygging, andre er målrettede tilbud og de resterende er behandlingstilbud tilrettelagt for veiledning av foresatte og barn, for derigjennom å avhjelpe utfordringer i sosial-, emosjonell og atferdsmessig samhandling.
  • Flere av programmene kan spisses inn imot sæskilte målgrupper som etniske minoriteter, barn med ADHD, barn i autismespekteret og/eller språkforstyrrelser, - og for familier med andre særskilte behov.
  • Les brosjyren

 

De ulike DUÅ-programmene Trykk på byggeklossene for mer info

Programbyggeklosser_jan

©The Incredible Years®

 

En rød tråd  fra universalforebygging - til målrettede tiltak og behandling

 

Tiltakspyramiden

 

Nytteverdien av DUÅ-programmene

Norsk og internasjonal forskning viser at gruppetilbud via De Utrolige Årene (DUÅ) gir god nytteverdi, - både som universalforebygging, som målrettede tilbud og som behandling. Les mer...

  • Relasjonen mellom barn og voksne blir styrket
  • Stressnivået i familiene går ned etter å ha deltatt
  • Foreldres samspill med barna blir bedre og mer positivt 
  • Behandlingsgrupper tilrettelagt for henviste barn, reduseres atferds- og samspillsvanskene betydelig for to av tre barn
  • 60 % av barna som henvises til spesialisthelsetjenesten for atferdsvansker, møter ikke kriteriene for denne diagnosen etter behandlingstilbud via DUÅ
  • Per 1.1 2018 har DUÅ lært opp gruppeledere i ca 135 norske kommuner, ca 40 BUP'er og i et antall ideelle organisasjoner

Hvordan komme i gang?

DUÅs implementeringsteam ved RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest tilbyr forskningsbasert tjenestestøtte for å sikre at organisasjoner som starter med DUÅ-tilbud skal lykkes med stabil og varig implementering. Les mer...

Bilde: Colourbox

Bilde: Colourbox

Videoforelesning om implementering av DUÅ i Norge per høst 2017 v/Oddbjørn Løndal, universitetslektor og administrerende leder for De Utrolige Årene (DUÅ)

Flere filmressurser 

 

 

©The Incredible Years®; hjemmeside (USA) til programutvikler av De Utrolige Årene

De Utrolige Årene er beskyttet av copyright via ©The Incredible Years® Programs

Samarbeidende enheter rundt De Utrolige Årene (DUÅ); RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest. Fra 2019 blir RBUP Øst og Sør også en del av dette samarbeidet.

RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest samarbeider om implementeringen av De Utrolige Årene (DUÅ) i Norge. RKBUene er tilknyttet universitetene i Tromsø, Trondheim og BergenFra 2019 blir RBUP Øst og Sør også en del av dette samarbeidet.