God støtte til barn og familie

Vi inviterer til teorisamling ved UiT i Tromsø 6. - 8. februar 2018

Dette er en obligatorisk samling for studenter på DUÅs videreutdanning i foreldreveiledning 3-12 år. Samlingen er i tillegg åpen for alle andre DUÅ-gruppeledere og for ledere i enheter og kommuner som benytter tiltak fra DUÅs programserie. Mandag 5 februar blir et halv dags møte der studentene kan møte fagansvarlig og studiekonsulent. Studenter: se i fronter for info. Program og påmelding her

DUÅs årlige nasjonale fagkonferanse avholdes i Bergen onsdag 25. april 2018.

Arrangementet er en del av den store Barne- og ungekongressen 2018. I forbindelse med fagkonferansen, vil det bli arrangert veiledninger og møtepunkter for gruppeledere, DUÅ-veiledere, DUÅ-koordinatorer, etc den 26.april.

Påmelding til veiledninger og andre møtepunkt 26. april

 

De Utrolige Årenes programserie i Norge

Brosjyre 2017

Brosjyre 2017/ 2018

  • Består av åtte utviklingsstøttende veiledningsprogrammer rettet mot barn i alderen 0 - 12 år og familiene deres (se byggeklossene under).
  • Programmene fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne. Mange av programmene er universalforebyggende, andre er målrettede tiltak, og de resterende er tilrettelagt for å veilede foresatte og derigjennom behandle barns utfordringer i sosial- og atferdsmessig samhandling.
  • Flere av programmene kan spisses inn imot sæskilte målgrupper som etniske minoriteter, barn med ADHD, barn med autisme og familier med andre særskilte behov.
  • Les brosjyren

 

De ulike DUÅ-programmene Trykk på byggeklossene for mer info

Programbyggeklosser_jan

©The Incredible Years®

 

En rød tråd  fra universalforebygging - til målrettede  tiltak og behandling

Tiltakspyramiden

 

Nytteverdien av DUÅ-programmene

Norsk og internasjonal forskning viser at gruppetilbud via De Utrolige Årene (DUÅ) gir god nytteverdi, - både som universalforebygging, som målrettede tilbud og som behandling. Les mer...

  • Relasjonen mellom barn og voksne blir styrket
  • Stressnivået i familiene går ned etter å ha deltatt
  • Foreldres samspill med barna blir bedre og mer positivt 
  • I behandlingsgrupper for henviste barn, reduseres atferds- og samspillsvanskene betydelig for to av tre barn
  • 60 % av barna som henvises til spesialisthelsetjenesten for atferdsvansker, møter ikke kriteriene for denne diagnosen etter behandlingstilbud via DUÅ
  • Per 1.1 2018 har DUÅ lært opp gruppeledere i ca 135 norske kommuner, ca 40 BUP'er, og i et antall ideelle organisasjoner

Hvordan komme i gang?

DUÅs implementeringsteam ved RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest tilbyr forskningsbasert tjenestestøtte for å sikre at organisasjoner som starter med DUÅ-tilbud skal lykkes med stabil og varig implementering. Les mer...

Bilde: Colourbox

Bilde: Colourbox

Videoforelesning om implementering av DUÅ i Norge per høst 2017 v/Oddbjørn Løndal, universitetslektor og administrerende leder for De Utrolige Årene (DUÅ)

Flere filmressurser 

 

 

©The Incredible Years®; hjemmeside (USA) til programutvikler av De Utrolige Årene

De Utrolige Årene er beskyttet av copyright via ©The Incredible Years® Programs

Samarbeidende enheter rundt De Utrolige Årene (DUÅ); RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest

RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest samarbeider om implementeringen av De Utrolige Årene (DUÅ) i Norge                         RKBUene er tilknyttet universitetene i Tromsø, Trondheim og Bergen