Slideshow shadow

Sentrale bilder: Colourbox

De Utrolige Årene (DUÅ) finansieres av Helsedirektoratet via RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest

images

DUÅ-medarbeidere: for å få tilgang til nettbasert programmateriell må du være innlogget med brukernavn og passord

Vi inviterer til teorisamling ved UiT i Tromsø 6. - 8. februar 2018

Dette er en obligatorisk samling for studenter på DUÅs videreutdanning i foreldreveiledning 3-12 år.

Samlingen er også åpen for alle andre gruppeleredere som benytter programmer fra DUÅ og for ledere i enheter og kommuner som benytter tiltak fra DUÅs programserie.

 

Program og påmelding kommer!

 

DUÅs nasjoale fagkonferanse: Blir igjen en del av Barne og ungekongressen i Bergen; uke 17, 2018. Info her. Dato for DUÅs fagkonferanse blir 25. april. Info fra DUÅs facebook. Oppdatert info kommer snart

 ◊De Utrolige Årenes programserie

Brosjyre 2017

Nettvennlig brosjyre 2017

De Utrolige Årene i Norge er en programserie bestående av åtte utviklingsstøttende veiledningsprogrammer rettet mot barn i alderen 0 - 12 år og familiene deres (se byggeklossene under).

Programmene fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne. Mange av programmene er universalforebyggende, andre er målrettet forebyggende, og de resterende er tilrettelagt for å veilede foresatte og derigjennom behandle barns vansker i sosial- og atferdsmessig samhandling.

Implementering av programmene ledes fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord; RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet i nært samarbeid med RKBU Midt-Norge, NTNU og RKBU Vest, Uni Research

 

 ♦
 ◊

De Utrolige Årene i ulike tjenester for barn og familier

Klikk for større bilde

Nytteverdi av DUÅs programserie

  • Relasjonen mellom voksne og barn blir styrket
  • Stressnivået i familiene går ned etter å ha deltatt
  • Foreldres samspill med barna blir bedre og mer positivt 
  • I behandlingsgrupper for henviste barn, reduseres atferds- og samspillsvanskene betydelig for to av tre barn
  • 60 % av barna som henvises til spesialisthelsetjenesten for atferdsvansker, møter ikke kriteriene for den diagnosen etter behandlingstilbud via DUÅ
  • Per 1. juli 2017 har DUÅ lært opp gruppeledere i over 130 norske kommuner, 40 BUP'er, samt i et antall ideelle organisasjoner

De ulike programmene

PC og Mac: trykk på byggeklossene under for mer info
Programbyggeklosser_jan

©The Incredible Years®

Norsk og internasjonal forskning viser at gruppetilbud via De Utrolige Årene (DUÅ) gir god nytteverdi,

- både som universalforebyggende-, målrettet forebyggende- og behandlende tiltak

DUÅs implementeringsteam ved RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest tilbyr forskningsbasert tjenestestøtte for å sikre at organisasjoner som starter med programmer fra DUÅ, skal lykkes i implementeringen og legger til rette for stabil og varig drift. Les mer...

For foresatte og familie ◊ Om DUÅ ◊ Kom i gang  Materiell Litteratur ◊ Veiledninger, kurs og workshops ◊ Evalueringer ◊ Fagartikler ◊ Mediaomtale ◊ Nyheter  ◊ For DUÅ-gruppeledere ◊ Kontakt DUÅ

Videoforelesing produsert av Result, UiT

Se videoforelesning om DUÅ

v/Oddbjørn Løndal, universitetslektor og administrerende leder for DUÅ

Flere videoressurser 

The Incredible Years® (DUÅs) amerikansk hjemmeside: http://www.incredibleyears.com/

The Incredible Years® og De Utrolige Årene er beskyttet av copyright, ©The Incredible Years® Programs

 ◊

Vanskelig å laste websiden? Last ned og bruk gratis versjon av nettleseren Google Chrome