De Utrolige Årene (DUÅ) finansieres av Helsedirektorat DUÅs facebook

 ♦

Se videoforelesning om DUÅ fra september 2017

v/Oddbjørn Løndal, universitetslektor og administrerende leder for DUÅ

 ♦
 ♦

Studiestart for DUÅ-studenter høst 2017

Informasjon til nye studenter med oppstart mandag 21. august 2017 - Se her!

Informasjon til studenter som startet høst 2016, oppstart tirsdag 29. august 2017 - Se her!

 

Brosjyre om De Utrolige Årenes programserie

Brosjyre 2016De Utrolige Årene i Norge er en programserie bestående av åtte utviklingsstøttende programmer rettet mot barn i alderen 0 - 12 år og familiene deres (se byggeklossene under).

Programmene fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne. Mange av programmene er universalforebyggende, andre er målrettet forebyggende, og de resterende er tilrettelagt for å veilede foresatte og derigjennom behandle barns vansker i sosial- og atferdsmessig samhandling.

Implementering av programmene ledes fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord; RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet i nært samarbeid med RKBU Midt-Norge, NTNU og RKBU Vest, Uni Research

 

 ♦
 ♦

De Utrolige Årene i ulike tjenester for barn og familier

Klikk for større bilde

Nytteverdi av DUÅs programserie

  • Relasjonen mellom voksne og barn blir styrket
  • Stressnivået i familiene går ned etter å ha deltatt
  • Foreldres samspill med barna blir bedre og mer positivt 
  • I behandlingsgrupper for henviste barn, reduseres atferds- og samspillsvanskene betydelig for to av tre barn
  • 60 % av barna som henvises til spesialisthelsetjenesten for atferdsvansker, møter ikke kriteriene for den diagnosen etter behandlingstilbud via DUÅ
  • Per 1. januar 2017 har DUÅ lært opp gruppeledere i over 130 norske kommuner, 40 BUP'er, samt i et antall ideelle organisasjoner

De ulike programmene

PC og Mac: trykk på byggeklossene under for mer info
Programbyggeklosser_jan

©The Incredible Years®

Norsk og internasjonal forskning viser at gruppetilbud via De Utrolige Årene (DUÅ) gir god nytteverdi,

- både som universalforebyggende-, målrettet forebyggende- og behandlende tiltak

DUÅs implementeringsteam ved RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest tilbyr forskningsbasert tjenestestøtte for å sikre at organisasjoner som starter med programmer fra DUÅ, skal lykkes i implementeringen og legger til rette for stabil og varig drift. Les mer...

For foresatte og familie ♦ Om DUÅ

Kom i gang ♦ Materiell ♦ Litteratur

Veiledninger, kurs og workshops ♦ Evalueringer

Fagartikler ♦ Mediaomtale ♦ Nyheter

For DUÅ-gruppeledere ♦ Kontakt DUÅ

Power-point-presentasjonene fra DUÅs fagdag i mai 2017 er lagt ut her 

The Incredible Years® (DUÅs) amerikansk hjemmeside: http://www.incredibleyears.com/
The Incredible Years® og De Utrolige Årene er beskyttet av copyright, ©The Incredible Years® Programs

Vanskelig å laste websiden? Last ned og bruk gratis versjon av nettleseren Google Chrome