De Utrolige Årene (DUÅ) finansieres av Helsedirektoratet
DUÅs facebook

dua_nyttar-2017

Foto: Tiller foto

Velkommen til fagligsamling i Tromsø i februar

Når sola vender tilbake til Tromsø etter mørketida, inviterer vi til tre dager med interessante forelesninger ved UiT Norges arktiske universitetet. Du kan delta på en, fire eller alle forelesningene. Mer info og påmelding finner du her

vinter_tromso_tiller-foto

Foto: Tiller foto

7. - 9. februar byr vi på interessante forelesninger som alle DUÅ-gruppeledere kan delta på, - uansett program

Forelesere er: Thomas Jozefiak, Anne-Lise Fredriksen, Venke Giske, Willy-Tore Mørch, Charlotte Reetdz, Odd Fyhn, Siri Gammelsæter og Bjørn Brunborg

 

 

 

Jamila Reid_The Incredible Years®

Foto: ©The Incredible Years®

 

 Veiledningsdag innen Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage med Jamila Reid den 10. mars i Bergen, er nå lagt ut for påmelding. Merk at det er begrenset antall plasser per enhet og kommune

 

 

Brosjyre om De Utrolige Årenes programserieBrosjyre 2016

De Utrolige Årene i Norge er en programserie bestående av åtte utviklingsstøttende programmer rettet mot barn i alderen 0 - 12 år og familiene deres (se byggeklossene under).

Programmene fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne. Mange av programmene er universalforebyggende, andre er målrettet forebyggende, og de resterende er tilrettelagt for å veilede foresatte og derigjennom behandle barns vansker i sosial- og atferdsmessig samhandling.

Implementering av programmene ledes fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord; RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet i nært samarbeid med RKBU Midt-Norge, NTNU og RKBU Vest, Uni Research

 ♦
De Utrolige Årene i ulike tjenester for barn og familier

Klikk for større bilde

Nytteverdi av DUÅ-programmene

  • Relasjonen mellom voksne og barn blir styrket
  • Stressnivået i familiene går ned etter å ha deltatt
  • Foreldres samspill med barna blir bedre og mer positivt 
  • I behandlingsgrupper for henviste barn, reduseres atferds- og samspillsvanskene betydelig for to av tre barn
  • 60 % av barna som henvises til spesialisthelsetjenesten for atferdsvansker, møter ikke kriteriene for den diagnosen etter behandlingstilbud via DUÅ
  • Per 1. januar 2016 har DUÅ lært opp gruppeledere i 125 norske kommuner, 40 BUP'er, samt i et antall ideelle organisasjoner

De ulike programmene

PC og Mac: trykk på byggeklossene under for mer info
©The Incredible Years®

Programbyggeklosser_jan

Norsk og internasjonal forskning viser at gruppetilbud via De Utrolige Årene (DUÅ) gir god nytteverdi,

- både som universalforebyggende-, målrettet forebyggende- og behandlende tiltak

DUÅs implementeringsteam ved RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest tilbyr forskningsbasert tjenestestøtte for å sikre at organisasjoner som starter med programmer fra DUÅ, skal lykkes i implementeringen og legger til rette for stabil og varig drift. Les mer...

For foresatte og familie ♦ Om DUÅ

Kom i gang ♦ Materiell ♦ Litteratur

Kurs og workshops ♦ Evalueringer

Fagartikler ♦ Mediaomtale ♦ Nyheter

For DUÅ-gruppeledere ♦ Kontakt DUÅ

The Incredible Years® (DUÅs) amerikansk hjemmeside: http://www.incredibleyears.com/
The Incredible Years® og De Utrolige Årene er beskyttet av copyright, ©The Incredible Years® Programs

Vanskelig å laste websiden? Last ned og bruk gratis versjon av nettleseren Google Chrome