God støtte til barn og familie

 

 

 

 

8. januar 2019: STORE NYHETER!

Utprøving og forskning på DUÅ-tilbud for flyktninger og asylsøkere.  

De fire regionsentrene RKBU NordRKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og ungeRKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) og RBUP Øst og Sør har fått tildelt midler fra Kavlifondet til utprøving og forskning på DUÅs foreldreprogram spesielt tilrettelagt for flyktninger og asylsøkere. Les mer ...

Det vil være en prosjektperiode på 5 år; 2019 - 2023

Vi gleder oss til et spennende prosjekt og et nært samarbeid mellom alle de fire regionsentrene; RKBU/ RBUP

 

De Utrolige Årene 20 år

De Utrolige Årene 20 år

1999 - 2019, - DUÅ er 20 år

Jubileumskonferanse i Bergen 9. og 10. april 2019. Mer ...

Det blir satt opp veiledning innen alle DUÅ-programmene den 11. april, samt for DUÅ-veiledere den 8.april, - også  i Bergen. Mer info kommer i løpet av få dager

 

Godt nyttår

Godt nyttår!

 

 

De Utrolige Årene ønsker alle et riktig godt nyttår! 

1999 - 2019, - DUÅ er 20 år

 

 

 

Desember 2018:

Pasientorganisasjonen ADHD Norge og De Utrolige Årene (DUÅ) har nå gitt ut en guide for hvordan DUÅs foreldreveiledning kan tilrettelegges best mulig for familier som har barn med ADHD-vansker. Guiden er opprinnelig dansk, men er nå oversatt til norsk og tilpasset norske forhold: ADHD Guiden

 

 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har lagt merke til hvordan De Utrolige Årene jobber med foreldreveiledning i Norge. "Norway has set an example to the rest of the WHO European Region of how to tackle child maltreatment"

 

Ny bok for bruk i DUÅs programserie

Ny bok for bruk i DUÅs programserie

 

 

Den nye boka for bruk i Skole- og barnehageprogrammet ble lansert i september 2018. Utgiver: Gyldendal Akademiske AS. Informasjon til DUÅ-gruppeledere som skal bruke boka

 

 

 

 

Gode og vonde hemmeligheter

Gode og vonde hemmeligheter

 

Nytt materiale for DUÅs Dinosaurskole: "Gode og vonde hemmeligheter" (behov for innlogging)

Bilde: RVTS

 

 

 

 

 

DUÅ er med i flere EU-prosjekter. Se info om PINN-prosjektet; Erasmus+

 

 

Informasjon om De Utrolige Årenes programserie i Norge

Brosjyre 2017

Brosjyre 2017/ 2018

  • Består av åtte utviklingsstøttende veiledningsprogrammer rettet mot barn i alderen 0 - 12 år og familiene deres (se byggeklossene under).
  • Programmene fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne. Mange av programmene brukes i universalforebygging, andre er målrettede tilbud og de resterende er behandlingstilbud tilrettelagt for veiledning av foresatte og barn, for derigjennom å avhjelpe utfordringer i sosial-, emosjonell og atferdsmessig samhandling.
  • Flere av programmene kan spisses inn imot sæskilte målgrupper som etniske minoriteter, barn med ADHD, barn i autismespekteret og/eller språkforstyrrelser, - og for familier med andre særskilte behov.
  • Les brosjyren

 

De ulike DUÅ-programmene Trykk på byggeklossene for mer info

Programbyggeklosser_jan

©The Incredible Years®

 

En rød tråd  fra universalforebygging - til målrettede tiltak og behandling

 

Tiltakspyramiden

 

Nytteverdien av DUÅ-programmene

Norsk og internasjonal forskning viser at gruppetilbud via De Utrolige Årene (DUÅ) gir god nytteverdi, - både som universalforebygging, som målrettede tilbud og som behandling. Les mer...

  • Relasjonen mellom barn og voksne blir styrket
  • Stressnivået i familiene går ned etter å ha deltatt
  • Foreldres samspill med barna blir bedre og mer positivt 
  • Behandlingsgrupper tilrettelagt for henviste barn, reduseres atferds- og samspillsvanskene betydelig for to av tre barn
  • 60 % av barna som henvises til spesialisthelsetjenesten for atferdsvansker, møter ikke kriteriene for denne diagnosen etter behandlingstilbud via DUÅ
  • Per 1.1 2018 har DUÅ lært opp gruppeledere i ca 135 norske kommuner, ca 40 BUP'er og i et antall ideelle organisasjoner

Hvordan komme i gang?

DUÅs implementeringsteam ved RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest tilbyr forskningsbasert tjenestestøtte for å sikre at organisasjoner som starter med DUÅ-tilbud skal lykkes med stabil og varig implementering. Les mer...

Bilde: Colourbox

Bilde: Colourbox

Videoforelesning om implementering av DUÅ i Norge per høst 2017 v/Oddbjørn Løndal, universitetslektor og administrerende leder for De Utrolige Årene (DUÅ)

Flere filmressurser 

 

 

©The Incredible Years®; hjemmeside (USA) til programutvikler av De Utrolige Årene

De Utrolige Årene er beskyttet av copyright via ©The Incredible Years® Programs

Samarbeidende enheter rundt De Utrolige Årene (DUÅ); RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest. Fra 2019 blir RBUP Øst og Sør også en del av dette samarbeidet.

RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest samarbeider om implementeringen av De Utrolige Årene (DUÅ) i Norge. RKBUene er tilknyttet universitetene i Tromsø, Trondheim og BergenFra 2019 blir RBUP Øst og Sør også en del av dette samarbeidet.