De Utrolige Årene (DUÅ) finansieres av Helsedirektoratetimages

De Utrolige Årene i Norge er en programserie bestående av åtte utviklingsstøttende programmer rettet mot barn i alderen 0 - 12 år (se under).

Programmene fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne. Mange av programmene er universalforebyggende, andre er målrettet forebyggende, og de resterende er tilrettelagt for å veilede foresatte og derigjennom behandle barns vansker i sosial- og atferdsmessig samhandling

Brosjyre 2016

DUÅ-brosjyre 2016 til printing

 ♦

Implementering av programmene ledes fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord; RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet i nært samarbeid med RKBU Midt-Norge, NTNU og RKBU Vest, Uni Research

Tiltakspyramide_DUÅ_01.2016Nytteverdi av DUÅ-programmene

  • Relasjonen mellom voksne og barn blir mer positiv

  • Stressnivået i familiene går ned etter å ha deltatt

  • Foreldres samspill med barna blir bedre og mer positive

  • I behandlingsgrupper for henviste barn, reduseres atferdsvanskene betydelig for to av tre barn

  • 60 % av barna som henvises til spesialisthelsetjenesten for atferdsvansker, møter ikke kriteriene for den diagnosen etter behandlingstilbud via DUÅ

  • Per 1. januar 2016 har DUÅ lært opp gruppeledere i 125 norske kommuner, 40 BUP'er og i et antall ideelle organisasjoner

De ulike programmene

PC og Mac: trykk på byggeklossene under for mer info
©The Incredible Years®

Programbyggeklosser_jan

Norsk og internasjonal forskning viser at gruppetilbud via De Utrolige Årene (DUÅ) gir god nytteverdi,
- både som universalforebyggende-, målrettet forebyggende- og behandlende tiltak

DUÅs implementeringsteam ved RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest tilbyr forskningsbasert tjenestestøtte for å sikre at organisasjoner som starter med programmer fra DUÅ, skal lykkes i implementeringen og legger til rette for stabil og varig drift. Les mer...

For foresatte og familie ♦ Om DUÅ

Kom i gang ♦ Materiell ♦ Litteratur

Kurs og workshops ♦ Evalueringer

Fagartikler ♦ Mediaomtale ♦ Nyheter

For DUÅ-gruppeledere ♦ Kontakt DUÅ

The Incredible Years® (DUÅs) amerikansk hjemmeside: http://www.incredibleyears.com/
The Incredible Years® og De Utrolige Årene er beskyttet av copyright, ©The Incredible Years® Programs
Vanskelig å laste websiden? Last ned og bruk gratis versjon av nettleseren Google Chrome