Barnegruppe; Dinosaurskole for klasserom, SFO og barnehage 3–8 år

_MG_9358

Dukken Mari benyttes i Dinosaurskolen. ©Rigadoon Puppets

Et universalfremmende tilbud i barnehage, SFO/AKS og småskoletrinnet

Dette er et universalforebyggende tilbud som benyttes i ordinære barnegrupper enten i 1. – 3. klasse, i SFO/AKS eller i barnehage. Med tilpasninger kan programmet også benyttes for yngre barn. For å kunne starte opplæring, må hele skolen m/SFO/AKS eller hele barnehagen allerede ha implementert og stabilisert DUÅs skole- og barnehageprogram.

Formålet med programmet er styrke barns sosiale- og emosjonelle kompetanse, utvikle gode venne- og problemløsningsferdigheter, fremme selvregulering, samt å forebygge negativt samspill og mobbing. Programmet inneholder ca. 60 samlinger, som settes inn på den ordinære ukeplanen for klassen/gruppen. Programmet kan gjennomføres som to samlinger per uke over ett år eller som en samling per uke over to år. Hver samling er på ca. 45 minutter for de eldste barna og inneholder sirkelsamling i stor gruppe og smågruppeaktiviteter hver gang. Lengden på samlingene tilpasses hvilke aldersgruppe programmet benyttes i. Tilbudet gjennomføres i en variert og lekende arbeidsform; der bruk av store hånddukker, videoklipp, konkrete øvelser og rollespill, tilrettelagte spill og leker, samt samarbeidsaktiviteter for foreldre-barn er sentrale elementer i konseptet. Hver samling ledes av to lærere/gruppeledere. I tillegg vil gruppene gjerne trenge støttepersoner både i sirkelsamlingen og i smågruppene.

Personale fra skolen, SFO/AKS eller barnehagen deltar på en tre-dagers oppstartsworkshop og får jevnlig veiledning etter at programmet tas i bruk. Det skal alltid være utdannet pedagogisk personalet som er ansvarlige for tilbudet. Det anbefales at personell fra PPT eller annet pedagogisk støtteteam også deltar i opplæringen og deltar i implementeringen av programmet i kommunen sammen med skoler, SFO/AKS eller barnehagene.

Det finnes også Dinosaurskole for indikerte- og behandlingsgrupper; Dinosaurskole i smågruppe

Søknadsskjema for implementering:

Søknad og spørreskjema om Dinosaurskole i skoler og barnehager

Søknad og spørreskjema om Dinosaurskoleprogram i organisasjonen

Hent søknadsskjema her