Foreldreprogrammene; Babyprogrammet 0 – 1 år og Småbarnsprogrammet 1 – 3 år

DUÅs babyprogram

Bilde fra artikkel om DUÅs babyprogram i Tidsskrift for helsesøstre 3/2014

Programmene er utviklet  for foreldre  til barn i alderen  0–3 år; Babyprogrammet 0 - 1 år og Småbarnsprogrammet 1 - 3 år.

Babyprogrammet er for foreldre til barn i alderen 0–1  år  gjennomføres det  8  ukentlig samlinger

På  gruppemøtene   gjennomgås  blant annet hvor­dan foreldre kan observere og tolke babyens signaler, hvordan  de kan  sørge  for psykisk, taktil  og visuell  stimulering. Det gjennomgås også  hvilken  betydning slik  stimulering har for  hjernens  utvikling, og  hvordan   etablere trygg  tilknytning mellom  barn  og  foreldre. Det gjennom­føres 12 ukentlige møter for foreldre til barn i alderen 1–3 år, der en støtter opp under og bygger  ulike  foreldreferdigheter.

Eksempel på tema:

• Hvordan lek styrt av barnet styrker relasjonen mellom barn og foreldre.

• Hvordan  forståelse  om emosjonell veiledning kan bygge opp under barnets emosjonelle register  og uttrykk.

• Bygge opp barnets selvfølelse gjennom ros og oppmuntring.

• Forstå hvordan  man kan lage gode rutiner  knyttet  til påkledning, beskjeder,  måltider, leggetider, toalettrening og forhold til kjæledyr.

• Hvordan styrke tilknytning mellom barn og foreldre og reparere  utrygg tilknytning.

Foreldre lærer selvkontroll gjennom strategier for å roe seg ned, for eksempel  gjennom selv­instruksjon.

Det finnes også følgende foreldreprogram:

Søknadsskjema for implementering:

Søknad og spørreskjema om DUÅ Babyprogram..

Søknad og spørreskjema om DUÅ Foreldreprogram.

Hent søknadsskjema her