DUÅs foreldreveiledning 3-12 år er nå universitetsutdanning ved UiTLogo_norsk_pos

Søknadsfrist for opptak 2017 er 2. mai

Neste kull av videreutdanningen starter høsten 2017, går over tre semestre og gir 30 studiepoeng 

I første omgang er det DUÅs foreldreveiledningsprogram 3 - 6 år og 6 - 12 år som har blitt universitetsutdanning og har erstattet tidligere opplæring innen de to foreldreveiledningsprogrammene. Utdanningen gjennomføres desentralisert på samme måte som tidligere. Det vil si at bare deler av utdanningen foregår fysisk i UiT sine lokaler. Opplæring i øvrige DUÅ-programmer fortsetter foreløpig på samme måte som tidligere.

De siste årene har vi jobbet aktivt for å gjøre DUÅ-opplæringen poenggivende innen universitetssystemet. Blant annet har det vært et nært samarbeid med University of Manchester , UK og The Incredible Years, USA for å utvikle et utdanningstilbudet.

Mer informasjon vil bli offentliggjort både på DUÅs- og UiTs hjemmeside, DUÅs Facebookside og øvrige offentlige kanaler i løpet av de kommende ukene

Spørsmål angående utdanningen kan rettes til DUÅs implementeringskontor ved UiT

 

Velkommen til fagligsamling i Tromsø i februar 2017

Sola er nå tilbake i Tromsø etter mørketida, og vi inviterer til tre dager med interessante forelesninger ved UiT Norges arktiske universitetet. Du kan delta på en, fire eller alle forelesningene. Mer info og påmelding finner du her

vinter_tromso_tiller-foto

Foto: Tiller foto

7. - 9. februar byr vi på interessante forelesninger som alle DUÅ-gruppeledere kan delta på, - uansett program

Forelesere er: Thomas Jozefiak, Anne-Lise Fredriksen, Venke Giske, Kristin Richardsen, Willy-Tore Mørch, Charlotte Reetdz, Odd Fyhn, Siri Gammelsæter, Bjørn Brunborg