Foreldreprogram; skolealder 6–12 år

 

Programmet kan tilrettelegges både som målrettet tiltak- og som behandlingstilbud

Programmet består  av  14 - 22 (avhengig av hvor  store  problemene er)  ukentlige  møter og  tar  sikte  på  å  styrke  foreldreferdigheter for barn i alderen 6–12 år. Målet er å fremme barns   positive  samhandling, redusere uønsket atferd og  være   støttende   i  utviklingen av skolerelaterte ferdigheter.

Bygger  på samme prinsippene som er beskre­vet i Førskolealderprogrammet (forrige  side).

Foreldre som deltar på foreldrekurs mottar boken "De Utrolige  Årene", en foreldre­veileder av Carolyn Webster-­Strattons

For aldersgruppen 6 - 9 år kan programmet kombineres med programmet Dinosaurskole i smågruppe

DUÅ tilbyr også følgende foreldreprogram:

Søknadsskjema for implementering:

Søknad og spørreskjema om DUÅ. Foreldreprogram

Hent søknadsskjema her