Foreldreprogram; universalprogrammet, 2 – 6 år

Et universalforebyggende program for foreldreSource colourbox.com

Carolyn Webster-­Strattons nye universal­program bærer  navnet  Oppmerksomme og utviklingsstøttende foreldre  og  går  over  7 uker. Det inneholder temaene  barnestyrt lek, sosial-­,  emosjonell-­, akademisk-­ og utholden­hets­oaching,  emosjonell  regulering  og problemløsning.  Universalprogrammet  skal tilbys   familier   med  barn   mellom   2  og  6 år  som  ikke  har  kjente  risikofaktorer eller atferdsproblemer. Målet  er å lære foreldrene samspill  med  barna  som  fremmer  kognitiv-, sosial-  og  emosjonell utvikling og  som   fore­bygger forskjellige former for psykiske  helse­plager. Universalprogrammet kan  også  tilbys som oppfrisking (booster) til foreldre  som har deltatt på ett av foreldreprogrammene tidligere. Universalprogrammet bygger på norsk forskning ledet av av Charlotte Reedtz, RKBU Nord, via sitt forebyggende studie avsluttet i 2010.

DUÅ tilbyr også følgende foreldreprogram:

Søknadsskjema for implementering:

Søknad og spørreskjema om DUÅ. Foreldreprogram.

Hent søknadsskjema her