ADHD-guide tilrettelagt for DUÅs foreldreveiledning

Et samarbeidsprosjekt mellom ADHD Norge, RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør. 

Et samarbeidsprosjekt mellom ADHD Norge, RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desember 2018:

Pasientorganisasjonen ADHD Norge og De Utrolige Årene (DUÅ) har nå gitt ut en guide for DUÅs foreldreveiledning, for å gi best mulig tilrettelegges for familier til barn med ADHD-vansker. Guiden er opprinnelig dansk, men er nå oversatt til norsk og tilpasset norske forhold: norsk ADHD guide

ADHD-guiden: Et samarbeidsprosjekt mellom ADHD Norge, RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør. 

 

 

 

 

Dansk ADHD-guide (2014)