DUÅ-materiell på ulike språk

Her finner du materiell til DUÅ-programmene på mange ulike språk

Det er ulikt hvor mange språk- og hvor omfattende materiale som finnes tilgjengelig for de enkelte DUÅ-programmene.
Tilgjengelig under:

Spansk foreldrepyramide

Spansk foreldrepyramide

  • Utdelingsmateriell på mange ulike språk
  • Norsk utdelingsmateriell for ulike DUÅ-programmer

Følg linken

Arabisk
Arabisk foreldreinformasjon ©The Incredible Years®