images

For foresatte og familie

De Utrolige Årene (DUÅ) er et statlig finansiert tiltak som hjelper familier og fagfolk til å fremme godt samspill, forebygge at vansker utvikler seg eller til å bryte mønstre som har gått seg fast og som er krevende å leve i eller direkte skadelig over tid

Brosjyre_DUÅ_2016_til_printing

DUAAgenerell3-ny.pdf. 5.2.2013_Part1

NB! Web-adressen i brosjyren er ikke oppdatert. Skal være http://dua.uit.no/

♦ DUÅ fordeler seg i et bredt spekter av ulike typer foreldreveiledningstilbud angående barn fra 0 - 12 år, målrettede barnegrupper og universalforebyggende og målrettede tiltak i skole, SFO/AKS og barnehage.

♦ Tilbudene er gruppebaserte, slik at deltakerne kan dele med hverandre og drøfte ulike problemstillinger; samtidig som det gås gjennom fastlagte relevante tema fra gang til gang. Det jobbes med hjemmeoppgaver mellom hver gruppesamling.

♦ Tilbudene er praktisk fokuserte, med mål om at deltakerne skal erfare gjennom konkrete øvelser og derigjennom opparbeide nye ferdigheter og økt trygghet. Dette kan være foreldreferdigheter, barnas selvregulering eller venneferdigheter, -eller nyttige ferdigheter for personell som arbeider med barn og unge.

Foreldrebøker og fagbøker som brukes innen tilbud i De Utrolige Årene:

Beskrivelse av de ulike programmene innen DUÅ:

Per 1.1.2016 har DUÅ lært opp fagfolk innen ett eller flere DUÅ-programmer i over 125 kommuner og 40 BUP'er.

Hvis du er på leiting etter hvor du kan delta i DUÅ-grupper; ta kontakt med din nærmeste helsestasjon, familiesenter, PPT-kontor, BUP, Familiens Hus, etc. for og spør om de tilbyr noen av DUÅs programmene; - eller om de vet om andre i nærheten som gjør det.

Du kan også få informasjon ved ett av DUÅs implementeringskontorer:

DUÅs babyprogram

Artikkel om DUÅs babyprogram i Tidsskrift for helsesøstre 3/2014

Telefon:

  • tlf: 77 64 58 72 (RKBU Nord, Tromsø) eller
  • tlf: 77 64 58 68 (RKBU Nord, Tromsø) eller
  • tlf Region Vest: 55 58 86 76 (RKBU Vest, Bergen) eller
  • tlf Region Midt: 73 55 15 00 (RKBU Midt-Norge, Trondheim)

eller E-post: kontakt@deutroligearene.no

Postadresse:

De Utrolige Årene (DUÅ)
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø