DUÅ som videreutdanning

DUÅs foreldreveiledning 3 - 12 år som universitetsutdanning

Neste studiestart er januar 2020 med søknadsfrist høst 2019

Fra høsten 2016 gikk opplæringen i DUÅs foreldreveiledning 3-6 år og 6-12 år over til å bli en videreutdanning på masternivå ved UiT Norges arktiske universitet. Videreutdanningen går over tre semestre og gir 30 studiepoeng.

Samlingene blir gjennomførte ved de regionale kunnskapssentrene (RKBUene) i henholdsvis Trondheim, Tromsø og Bergen. Det vil si at bare deler av utdanningen vil foregå fysisk i UiTs lokaler.

I første omgang omfatter omleggingen de to ovennevnte foreldreveiledningsprogrammene og har erstattet tidligere opplæringsmodell. Opplæring i øvrige DUÅ-programmer vil foreløpig foregå på samme måte som tidligere Se opplæringskalender her   

Det har vært jobbet aktivt over tid for å gjøre DUÅ-opplæringen poenggivende innen universitetssystemet. Blant annet er det et nært samarbeid med University of Manchester, UK og The Incredible Years, USA for å utvikle utdanningstilbudet. 

Norsk psykologforening har godkjent DUÅs videreutdanning i foreldreveiledning som inntil 57  timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.                                                                                                                                                                                      

Studieplan for DUÅs videreutdanning i foreldreveiledning 3-12 år

Studieplan for DUÅs videreutdanning i foreldreveiledning 3-12 år

 

Neste opptak er til vårsemesteret 2020 med søknadsfrist til UIT Norges arktiske universitet høst 2019.   

Studieplan DUÅ 2019

 

 

 

Spørsmål om utdanningen kan rettes til DUÅs implementeringskontor ved UiT Norges arktiske universitet