Slideshow shadow

DUÅs foreldreveiledning 3 - 12 år som universitetsutdanning

Neste studiestart er januar 2019 med søknadsfrist høst 2018.

Fra høsten 2016 gikk opplæringen i DUÅs foreldreveiledning 3-6 og 6-12 år over til å bli en videreutdanning på masternivå ved UiT Norges arktiske universitet. Videreutdanningen går over tre semestre og gir 30 studiepoeng.

Samlingene blir gjennomførte ved de regionale kunnskapssentrene (RKBUene) i henholdsvis Trondheim, Tromsø og Bergen. Det vil si at bare deler av utdanningen vil foregå fysisk i UiTs lokaler.

I første omgang omfatter omleggingen de to ovennevnte foreldreveiledningsprogrammene og har erstattet tidligere opplæringsmodell. Opplæring i øvrige DUÅ-programmer vil foreløpig foregå på samme måte som tidligere Se opplæringskalender her   

 

Det har vært jobbet aktivt over tid for å gjøre DUÅ-opplæringen poenggivende innen universitetssystemet. Blant annet er det et nært samarbeid med University of Manchester, UK og The Incredible Years, USA for å utvikle et utdanningstilbudet. 

Norsk psykologforening har godkjent DUÅs videreutdanning i foreldreveiledning som 72 timers vedlikeholdsaktivitet.                                                                                                                                                                                      

Det vil komme inn små justeringer i studieplanen for studiestart 2017 

 

Neste opptak til DUÅs foreldreveiledning 3-12 år bli til januar 2019 med søknadsfrist til UiT høst 2018 (dato kommer når det nærmer seg).    

Studieplan2017

 

 

 

Spørsmål angående utdanningen kan rettes til DUÅs implementeringskontor ved UiT