DUÅs foreldreveiledning 3 - 12 år som universitetsutdanning

Neste studiestart er august 2017 med søknadsfrist 2. mai.

Fra høsten 2016 gikk opplæringen i DUÅs foreldreveiledning 3-6 og 6-12 år over til å bli en videreutdanning på masternivå ved UiT Norges arktiske universitet. Videreutdanningen går over tre semestre og gir 30 studiepoeng. Portal for søknad til neste opptak åpnet 1. mars.

Samlingene blir gjennomførte ved de regionale kunnskapssentrene (RKBUene) i henholdsvis Trondheim, Tromsø og Bergen. Det vil si at bare deler av utdanningen vil foregå fysisk i UiTs lokaler.

I første omgang omfatter omleggingen de to ovennevnte foreldreveiledningsprogrammene og har erstattet tidligere opplæringsmodell. Opplæring i øvrige DUÅ-programmer vil foreløpig foregå på samme måte som tidligere Se opplæringskalender her   

 

Det har vært jobbet aktivt over tid for å gjøre DUÅ-opplæringen poenggivende innen universitetssystemet. Blant annet er det et nært samarbeid med University of Manchester, UK og The Incredible Years, USA for å utvikle et utdanningstilbudet. 

Norsk psykologforening har godkjent DUÅs videreutdanning i foreldreveiledning som 72 timers vedlikeholdsaktivitet.                                                                                                                                                                                      

Det vil komme inn små justeringer i studieplanen for studiestart 2017 

 

Neste opptak til DUÅs foreldreveiledning 3-12 år bli til høst 2017 med søknadsfrist til UiT 2. mai 2017.    

Studieplan2017

 

 

 

Spørsmål angående utdanningen kan rettes til DUÅs implementeringskontor ved UiT