Informasjon om studiestart i DUÅs videreutdanning 2017

Alle nye studenter (studie start høst 2017 - første semester) på videreutdanningen møter til generell informasjon mandag 21. august kl. 13:00 - 15:30 i RKBU Vest, Bergen. 

Kart: RKBU Vest, Bergen

Tidspunktet for workshopene er 22 - 24 august, kl. 08:30 - 16:00, alle dager.

For studentene: husk å betale semesteravgift innen 20. august

Du finner timeplanen her + mer info

 

Alle studenter (studiestart høst 2016 - tredje semester) på videreutsdanningen møter til workshops 29 - 31 august 2017 i RKBU Vest, Bergen.

Kart:RKBU Vest, Bergen

Tidspunktet for workshopene er kl: 08:30 - 16:30, alle dager.

For studentene: husk å betale semesteravgift innen 20. august

Du finner timeplan her!