Informasjon om studiestart

Informasjon om studiestart i DUÅs videreutdanning 2019


Neste opptak til studiet har søknadsfrist høst 2019 og oppstart i januar 2020. Alle søkere må arbeide i en organisasjon som har eller er i ferd med å etablere foreldreveiledning via De Utrolige Årene (DUÅ).