Babyprogrammet

Bok: Utrolige spedbarn – En veileder om spedbarnets første år av Carolyn Webster-Stratton

Utdelingsmateriell

Det fullstendige materielet til DUÅs babyprogram leveres enheten ved inngått implementeringsavtale med DUÅ.


Småbarnsprogrammet 1 – 3 år

Bok: Utrolige småbarn – En veileder til småbarnets oppdagelsesferd i livet av Carolyn Webster-Stratton

Utdelingsmateriell

Det fullstendige materielet til DUÅs småbarnsprogram leveres enheten ved inngått implementeringsavtale med DUÅ.


Universalprogrammet 2 – 6 år

Bøker:

  • Utrolige småbarn – En veileder til småbarnets oppdagelsesferd i livet av Carolyn Webster-Stratton
  • De utrolige årene – En foreldreveileder av Carolyn Webster-Stratton
Utdelingsmateriell

Førskolealderprogrammet 3 – 6 år

Bøker:

  • De utrolige årene – En foreldreveileder av Carolyn Webster-Stratton
  • Utrolige småbarn – En veileder til småbarnets oppdagelsesferd i livet av Carolyn Webster-Stratton

Det fullstendige materielet til DUÅs førskolealderprogram leveres enheten ved inngått implementeringsavtale med DUÅ.


Skolealderprogrammet 6 – 12 år

Bok: De utrolige årene – En foreldreveileder av Carolyn Webster-Stratton

Utdelingsmateriell

Oppstartspakke for foreldreprogrammene

  • Håndbok for gruppeledere (manual)
  • DVD vignetter
  • A3-plakat av Foreldrepyramide
  • Læreboka De utrolige årene – en foreldreveileder til gruppeledere og foreldrene i den første foreldregruppen. Boken finnes på flere språk og som lydbok.

DUÅ ved RKBU Nord står for bestilling av oppstartspakker i forkant av oppstart av den første gruppen. Fra gruppe nummer to dekker organisasjonen bøker til foreldrene selv.

Ta kontakt i god tid før bestilling og oppgi leveringsadresse, kontaktperson, telefonnummer og epostadresse. Organisasjonen har bruksrett til materialet så lenge programmet tilbys ved organisasjonen.