DUÅs målgruppe og tilbud

DUAAgenerell3-ny.pdf. 5.2.2013_Part1De Utrolige Årene (DUÅ) tilbyr opplæring innen utviklingsstøttende, forebyggende og behandlende tiltak for barn, deres familier, samt til skoler, SFO/AKS og barnehager.

Programserien tilbys både som universalforebyggende gruppetilbud, gruppetilbud for familier der barn er i risiko for å utvikle atferds- eller sosiale vansker, eller for familier og barn når en ser begynnende tegn, - eller når det har utviklet seg spesifikke vansker.

 

 

DUÅs målgruppe

  • Barn og foreldre til barn i alderen 0-9 år hvor tidlig tiltak kan fremme positivt foreldreskap, styrke sosial kompetanse og forebygge atferds- og sosiale vansker.
  • Skoler, SFO og barnehager som vil utvikle god klasse-/gruppeledelse, jobbe med å styrke sosial kompetanse og forebyggende psykisk helsearbeid.
  • Barn og foreldre til barn i alderen 3-12 år som har begynnende atferds- eller sosiale vansker. Barna kan ha hatt vanskeligheter over kortere tid, og vanskene er ikke av slik karakter at det preger et fastlåst mønster.
  • Barn i alderen 3-12 år som har alvorlige atferds- og/ eller sosiale vansker. Barnas vansker har vart over en lang periode og er preget av et fastlåst mønster som kommer til uttrykk i samspill med andre.
  • Barn med AD/HD opp til 9 år.
  • Foreldre til barn med ADHD opp til 12 år.

Hjem