Kontakt oss

 

 

 

Postadresse til DUÅs hovedkontor:

De Utrolige Årene (DUÅ)

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) - psykisk helse og barnevern

Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitetet

9037 Tromsø

E-post: kontakt@deutroligearene.no

Tlf: 77 64 58 69

Besøksadresse:

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord)
Universitetsvegen 61, UiT
9037 Tromsø
 

 

 

Kontaktinformasjon DUÅs kontor i Region Vest:

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest
-psykisk helse og barnevern (RKBU Vest)
Uni Helse/ Uni Research
Nygårdsgaten 112/ 114, kart
5008 BERGEN
Tlf: 55 58 86 76

Kontaktinformasjon til DUÅs implementeringskontor i region Midt Norge

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Midt-Norge -psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)
Norsk teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
Klostergata 46, kart
7030 TRONDHEIM
Tlf:  73 41 24 18 mobil 91 59 30 45

 

 

Kontaktinformasjon til DUÅ i region Øst og Sør-Norge (fra mars 2019)

RBUP Øst og Sør

Besøksadresse:

Gullhaugveien 1-3, kart

0484 Oslo

Telefon: 22 58 60 00 (fra mars 2019)

Kontaktinformasjon DUÅ

Kontaktinformasjon DUÅ

Arbeidsfordeling i DUÅs administrasjon i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo

DUÅs universitetsutdanning for hele landet og foreldreprogrammene i region Nord og Øst-Sør
RKBU Nord, UIT kan kontaktes på e-post: kontakt@deutroligearene.no  eller telefon: Tlf: 77 64 58 69 eller 48 10 90 66

Skole- og barnehageprogrammet og Dinosaurskoleprogrammene (barneprogrammene) i hele landet
RKBU Nord kan kontaktes på e-post telefon: 77 64 58 69 eller 48 10 90 66

DUÅs administrative medarbeider i Region Vest-Norge: Eva Schaatun, RKBU Vest kan kontaktes på e-post eller telefon: 55 58 86 76. Kontaktperson for all DUÅ-aktivitet i region Vest, - med spesielt fokus på foreldreprogrammene. Nasjonal kontaktperson for implementering av DUÅs babyprogram og DUÅs småbarnsprogram

DUÅs administrative medarbeider i Region Midt-Norge: Pia K. Østeraas, RKBU Midt-Norge kan kontaktes på e-post eller telefon: 73 41 24 18 mobil 91 59 30 45. Kontaktperson for all DUÅ-aktivitet i region Midt-Norge, - med spesielt fokus på foreldreprogrammene.  

De Utrolige Årenes lederteam

Oddbjørn Løndal, RKBU Nord, UiT, administrativ leder, e-post eller telefon: 77 64 58 63, mobil 48 10 90 66

Siri Gammelsæter, RKBU Midt-Norge, NTNU, faglig leder, e-post: siri.gammelsater@ntnu.no eller telefon: 73 55 15 23, mobil 92 85 95 20

Bjørn Brunborg, RKBU Vest, NORCE og Helse-Bergen, implementeringsleder, e-post eller telefon: 55 58 86 70/ 55 58 39 47, mobil 41 65 23 64

Les om nytt lederteam i DUÅ fra 1.1.2014

Evalueringen av Skole- og barnehageprogrammet

Stipendiater

Merete Aasheim, RKBU Nord, UiT: e-post eller telefon: 77 64 58 84, mobil 99 26 46 30

Bente Kirkhaug, RKBU Midt-Norge, NTNU: e-post eller telefon 73 55 15 00

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Hjem