Litteratur

Litteratur som benyttes i opplæring og workshops innen De Utrolige Årene

Både fagfolk og foresatte som deltar i opplæring innen noen av DUÅs programmene får tilgang til relevant litteratur.

For opplæringen innen DUÅs foreldreprogrammer

Bokomslag_De utrolige årene                Forside_Utrolige småbarn                 Bokomslag_Utrolige spedbarn

For opplæring innen DUÅs skole- og barnehageprogram og Dinosaurskolen

Bokomslag_Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn                   Bokomslag_De utrolige årene

Ny litteratur der DUÅ-programmene er omtalte (2016/2017)

En bokserie på fire bøker, som omtaler mange ulike forskningsbaserte tiltak rettet mot barn og unge, samt belyser hva som er grunnlaget for at tiltak kan betegnes som forskningsbaserte. Les omtale av bokserien

Bilde: Ungsinn.no

Bilde: Ungsinn.no