Litteratur som benyttes i kurs og workshops innen De Utrolige Årene

Både fagfolk og foresatte som deltar i opplæring innen noen av DUÅs programmene får tilgang til relevant litteratur.

For opplæringen innen DUÅs foreldreprogrammer

Bokomslag_De utrolige årene                Forside_Utrolige småbarn                 Bokomslag_Utrolige spedbarn

For opplæring innen DUÅs skole- og barnehageprogram og Dinosaurskolen

Bokomslag_Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn                   Bokomslag_De utrolige årene