Oppdatert mai 2016

Rutiner for utbetaling av lønn og refusjon av utlegg

Gjelder DUÅ-veiledere innen alle programmene + andre på spesifikke oppdrag

Oppgjør skal sendes til DUÅ-sentralt, RKBU Nord minst halvårlig, – med forfall 1. juli og 1. desember. 

 • Alle oppdrag skal være på bakgrunn av skriftlig avtale (enten årlige avtaler eller fra oppdrag til oppdrag).
 • Når DUÅ v/RKBU Nord har inngått skriftlig avtale med arbeidsgiver om fakturering; samles både lønn, reise og eventuelle utlegg på en og samme faktura fra arbeidsgiver. Faktura må spesifiseres.
 • Når du har utfører jobb direkte for DUÅ-sentralt, RKBUNord; benyttes timeliste, reiseregning og eventuelt utleggsskjema under. 

Lønn

Skjema «Lønn og godtgjørelse – timelønn» benyttes: Timelønn – Lønn og godtgjørelse_DUÅ_RKBU_Nord_UiT 2015

Fyll inn:Timeliste

 • Personopplysninger
 • Hva gjelder utbetalingen?
 • Timelisten på side 2 fylles ut og sum timer overføres til side 1
 • Timelisten skal sendes inn hver måned hvis du har utført jobb
 • NB! Husk signatur. (Regningsutsteders underskrift)

 Reiseutlegg

 Benytt skjema for reiseregning i staten: Reiseregning_DUÅ_RKBU_Nord_UiT 2015

 •  NB! Ett skjema for hver reise

 Fyll ut på side 1:

 • PersonopplysningerReiseregning
 • Dato og klokkeslett for utreise og retur
 • Antall døgn m/kost (satser; se link nederst)
 • Trekk fra måltid som er mottatt, f.eks frokost på hotell, lunsj
 • Km hvis egen bil er benyttet (husk navn på eventuelle passasjer i merknad side 2)
 • NB! Husk signatur. (Regningsutsteders underskrift)

 Fyll ut på side 2:

 • Reisen «steg-for-steg» med tilhørende utgift (øverste del – reisespesifikasjon)
 • Andre utlegg (hotell, parkering osv) føres i neste del
 • Husk navn og adresse på eventuelt hotell (selv om det er betalt av RKBU Nord eller arbeidsgiver)
 • Ved reise med fly mottas en flown – kvittering etter flyreisen er gjennomført. Denne kvitteringen må ligge ved reiseregningen.
 • Sum side 2 overføres til side 1

I merknadsfeltet skrives andre ting; som for eksempel:

 • Hvem var passasjer i bilen?
 • Var reisen kombinert med privat opphold?
 • Var hele reisen eller deler av den betalt direkte av RKBU Nord eller arbeidsgiver?
 • Husk å føre på nr for innkjøpsordre fra RKBU Nord, hvis det er aktuelt

 Andre utlegg

Benytt skjema «IU Innenlands utbetaling/ refusjon av utlegg»: IU – Innenlands utbetaling Refusjon av utlegg_DUÅ_RKBU_Nord_UiT 2015

 • Gjelder alle utlegg som ikke er reiseutgifter eller lønnUtlegg i innland
 • Sendes sammen med originale kvitteringer
 • Alle utlegg må være avtalt med DUÅs implementeringskontor

Øvrig informasjon til eksterne medarbeidere  

Her finnes også skjemaene osv.

Her er informasjon om satser osv.:

 Send skjemaene med bilag til:

RKBU Nord 

v/Ellen Lundblad

Det helsevitenskaplige fakultet

UiT Norges arktiske universitet

9037 Tromsø

Merk konvolutt med «De Utrolige Årene»