Normer for ECBI

ECBI benyttes som kartlegging for alle barn som er involverte i DUÅs foreldreveiledning

ECBI (Eyberg Child Behavior Inventory) er et standardisert kartleggingsverktøy med 36 påstander og to ulike skalaer. Foreldrene fyller ut henholdsvis opplevd intensitet i eventuelt krevende oppførsel fra barnet og i hvilke grad foreldrene opplever oppførselen i de ulike påstandene som problematiske eller ikke.

Her finner dere normene for å forstå bruken av verktøyet, samt noen beskrivelser og vurderinger:

Scandinavian Journal of Psychology