Rutiner for implementering av Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage

Bilde: Willy og Mari. Rigadoon Puppets

Bilde: Willy og Mari. ©Rigadoon Puppets

Fra 2016 ble det iverksatt nye rutiner for implementering av DUÅs Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage. Dette innebærer at kommuner som ønsker å implementere programmet må utarbeide en plan for sertifisering av gruppeledere og hvordan ivareta lokal kvalitetssikring av programmet fra oppstart og fremover.

Kommuner som allerede nå driver Dinosaurskoleprogrammet i noen av sine skoler eller barnehager og ønsker å implementere i flere; må først oppnå sertifiserte gruppeledere i sin kommune og forplikte seg til opplæring av minst en egen DUÅ-veileder før opplæring i nye enheter.

Enheter som driver Dinosaurskole allerede og som trenger å supplere med nye gruppeledere; tildeles plass på samme måte som tidligere. Nye workshops innen programmet i april, juni og august 2018. 

Les utfyllende informasjon: Info om implementering av Dinosaurskolen

Til kurskalender