Publiseringer

 Videre til fagartikler angående DUÅ ...

Andre publikasjoner

DUÅs årsmelding 2015

DUÅs årsmelding 2015

Bøker

Foreldreveiledningsbok_bilde

Lærebok som benyttes i flere av DUÅs foreldreprogrammer

Bokomslag_Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn

Lærebok som benyttes i opplæring innen DUÅs skole- og barnehageprogram

 

De Utrolige Årene (DUÅ) publiserer en rekke artikler, bøker, bokkapitler og er omtalt i media. Se i nedtrekksmenyen under "fagartikler" for vitenskaplige publikasjoner og andre fagartikler. Se under nedtrekksmenyen under "mediaomtale" for flere mediaomtaler om DUÅ. Nedenfor finner du noen eldre mediaomtaler:

 

Arkiv

Intervju med professor emeritus Willy-Tore Mørch; tilbakeblikk på 15 år med DUÅ (2014)

Hør intervju i podcastportalen "Levevei" der tidligere leder for De Utrolige Årene; professor Willy-Tore Mørch, snakker om historikk i oppbyggingen av DUÅ gjennom 15 år. Han snakker mye om forebyggende psykisk helsearbeid i skolen og hvordan de ulike DUÅ-programmene passer inn i denne settingen.

http://www.levevei.no/2014/02/episode-95-skolen-som-arena-for-barn-og-unges-psykiske-helse/

Willy-Tore Mørch (professor emeritus) med barneombodet til Afrika (2014)
10. januar 2014 reiste barneombud Anne Lindboe til Kenya og Uganda for å hjelpe med å få etablert barneombod i desse landa.
"I Noreg har vi har hatt barneombod heilt sidan 1981, mens i Kenya og Uganda har dei ikkje noko barneombod, og det er viktig å gjere noko med. Med seg på reisa hadde Anne nestleiar Knut Haanes, barnepsykolog Magne Raundalen, psykolog og professor Willy-Tore Mørch og Ivar Stokkereit frå UNICEF Norge. Dei var i Afrika i seks dagar. Medan dei var i Afrika møtte dei myndigheitene i dei to landa og diskuterte korleis ein best kan passe på at barn og unge har det bra. Følg link under for å lese mere og om du vil sjå litt om korleis barn i Kenya har det":

http://barneombudet.no/2014/01/29/barneombudet-i-afrika/

WT_afrika

Jeg synes vi skal være svært forsiktig med å utpeke barn til mobbeofre og tapere straks de møter en hump i livet. Egon Holstad er ikke helt enig med bekymrede psykologers syn på TV-programmet "Norske talenter":
http://www.nordlys.no/debatt/kommentar/article7148976.ece

WT-media1