Bøker

  • Utrolige lærere – Hvordan fremme barns sosiale, emosjonelle og faglige ferdigheter i skole og barnehage av Carolyn Webster-Stratton
  • De Utrolige Årene – en foreldreveileder av Carolyn Webster-Stratton

Enheter som skal kjøre opplæring kan søke om å få tilsendt boksett i forkant av gruppestart.

Utdelingsmateriell


Oppstartspakke for Skole- og barnehageprogrammet

  • Håndbok for gruppeledere (manual)
  • Videosett med syv DVDer (syv timer)
  • A3-plakat med Avslapningstermomenter
  • A3-plakaet med Læringspyramiden
  • Læreboka Utrolige lærere lånes ut av kurstilbyder (PPT, kompetansesenter etc.). Boken finnes på flere språk og kan også kjøpes i bokhandelen.