De Utrolige Årene

God støtte til barn og familier gjennom 20 år

Om De Utrolige Årene

De utrolige årene (DUÅ) er en dokumentert programserie for å hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier. DUÅ tilbyr opplæring innen utviklingsstøttende, forebyggende og behandlende tiltak for barn, deres familier, skoler, SFO/AKS og barnehager.

Programserier
Etterutdanning DUÅ ved RKBU Nord, UiT

Etterutdanning i DUÅs foreldreveiledningsprogrammer 3-12 år.

Skole- og barnehageprogrammet

Skole- og barnehageprogrammet retter seg mot barn i alderen 3 - 8 år, og er et universalforebyggende program som kan gis til alle ansatte i barnehager eller 1. - 3. trinn og SFO/AKS.

Barneprogrammene

Barneprogrammene (Dinosaurskole) er to ulike tilbud. Ett universalforebyggende program som benyttes i ordinære barnegrupper i 1. - 3. klasse, i SFO/ASK eller i barnehage, - og ett indikert program i smågruppe (4-8 år)

Foreldreprogrammene

Foreldreprogrammene er utviklet for foreldre til barn i alderen 0 - 12 år. Programserien består av seks ulike program som retter seg mot forskjellige aldersklasser og målgrupper.

Nyheter
Veiledningsdag i Bergen 29. april 2022

Dagen etter Barne- og ungekongressen 2022 og DUÅs fagdag - suppleringsworkshop og veiledninger i mange av DUÅ-programmene (mer…) Les mer

DUÅs fagdag 2022 – 28. april

Velkommen til DUÅs fagdag 2022 - også i år blir fagdagen en del av Barne- og ungekongressen Barne- og ungekongressen… Les mer

Bilde av ark i forskjellige farger og en blyant
Nytt nettbasert programmateriell tilgjengelig

Vi har nylig lagt ut oppdatert utdelingsmateriell til de fleste av DUÅ-programmene. Dette gjelder blant annet tilpasning til de nye… Les mer