De Utrolige Årene

God støtte til barn og familier gjennom 20 år

Om De Utrolige Årene

De utrolige årene (DUÅ) er en dokumentert programserie for å hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier. DUÅ tilbyr opplæring innen utviklingsstøttende, forebyggende og behandlende tiltak for barn, deres familier, skoler, SFO/AKS og barnehager.

Programserier
Videreutdanning

Opplæring i DUÅ-foreldreveiledning (3-12 år) endres fra høsten 2021

Skole- og barnehageprogrammet

Skole- og barnehageprogrammet retter seg mot barn i alderen 3 - 8 år, og er et universalforebyggende program som kan gis til alle ansatte i barnehager eller 1. - 3. trinn og SFO/AKS.

Barneprogrammene

Barneprogrammene (Dinosaurskole) er to ulike tilbud. Ett universalforebyggende program som benyttes i ordinære barnegrupper i 1. - 3. klasse, i SFO/ASK eller i barnehage, - og ett indikert program i smågruppe (4-8 år)

Foreldreprogrammene

Foreldreprogrammene er utviklet for foreldre til barn i alderen 0 - 12 år. Programserien består av seks ulike program som retter seg mot forskjellige aldersklasser og målgrupper.

Nyheter
God jul og godt nyttår 2020/ 2021

Året 2020 har vært spesielt på mange måter. Særlig har covid-19 satt sitt preg på tilværelsen for oss alle. For… Les mer

Gode og vonde hemmeligheter- tematisering av krenkelser, vold og overgrep

Videoforelesning fra DUÅs fagdag under Barne- og ungekongressen 2020 v/Oddbjørn Løndal og Janne Evertsen, RKBU Nord, UiT Forelesningen presenterer tema… Les mer

DUÅ-utmerkselser 2020

* Årets DUÅ-organisasjon 2020; Asker kommune * Årets DUÅ-ildsjel 2020; Jane Opdahl Sørensen * Asker kommune fikk prisen for grundig og… Les mer