• De Utrolige Årene

    God støtte til barn og familier gjennom 20 år

Om De Utrolige Årene

De utrolige årene (DUÅ) er en dokumentert programserie for å hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier. DUÅ tilbyr opplæring innen utviklingsstøttende, forebyggende og behandlende tiltak for barn, deres familier, skoler, SFO/AKS og barnehager.

Programserier
Videreutdanning

Vi tilbyr videreutdanning i foreldreveiledning (3-12 år) i De Utrolige Årene på masternivå.

Skole- og barnehageprogrammet

Skole- og barnehageprogrammet retter seg mot barn i alderen 3 - 8 år, og er et universalforebyggende program som kan gis til alle ansatte i barnehager eller 1. - 3. trinn og SFO/AKS.

Dinosaurskoleprogrammet

Dinosaurskoleprogrammet er et universalforebyggende program som benyttes i ordinære barnegrupper, enten i 1. - 3. klasse, i SFO/ASK eller i barnehage.

Foreldreprogram

Foreldreprogrammene er utviklet for foreldre til barn i alderen 0 - 12 år. Programserien består av fem program som retter seg mot forskjellige aldersklasser.

Nyheter
DUÅ fagdag 2020

AVLYST/ UTSATT Barne- og ungekongressen i Bergen 27. - 30. april avlyses/ utsettes på grunn av det pågående korona-utbruddet. DUÅs… Les mer

Forskning på DUÅ-foreldreveiledning for flyktninger og asylsøkere

De fire regionsentrene RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør har fått tildelt midler fra Kavlifondet… Les mer

Utmerkelser under DUÅs 20 årsjubileum

Under DUÅs jubileumskonferanse den 9. og 10. april 2019 mottok Karmøy kommune prisen "Årets DUÅ organisasjon" og Siri Lossius ved… Les mer