• De Utrolige Årene

    God støtte til barn og familier gjennom 20 år

Om De Utrolige Årene

De utrolige årene (DUÅ) er en dokumentert programserie for å hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier. DUÅ tilbyr opplæring innen utviklingsstøttende, forebyggende og behandlende tiltak for barn, deres familier, skoler, SFO/AKS og barnehager.

Programserier
Videreutdanning

Vi tilbyr videreutdanning i foreldreveiledning (3-12 år) i De Utrolige Årene på masternivå.

Skole- og barnehageprogrammet

Skole- og barnehageprogrammet retter seg mot barn i alderen 3 - 8 år, og er et universalforebyggende program som kan gis til alle ansatte i barnehager eller 1. - 3. trinn og SFO/AKS.

Dinosaurskoleprogrammet

Dinosaurskoleprogrammet er et universalforebyggende program som benyttes i ordinære barnegrupper, enten i 1. - 3. klasse, i SFO/ASK eller i barnehage.

Foreldreprogram

Foreldreprogrammene er utviklet for foreldre til barn i alderen 0 - 12 år. Programserien består av fem program som retter seg mot forskjellige aldersklasser.

Nyheter
NY REVIDERT UTGAVE av boka «De utrolige årene – en foreldreveileder»

Læreboka "De utrolige årene - en foreldreveileder" kommer ut i ny revidert utgave ca. 1.september 2020 Boka har flere nye… Les mer

Korona; info og materiell

Alle DUÅ-workshops planlagt i perioden april - juni er utsatt til høsten 2020. Les mer. Både DUÅ-Norge og The Incredible… Les mer

Bilde av ark i forskjellige farger og en blyant
Årsmelding 2019

Årsmelding 2019 for De Utrolige Årene er publisert. Les årsmeldingen ved å klikke på "Read more" i bildet under. Du… Les mer