De Utrolige Årene

God støtte til barn og familier gjennom 20 år

Om De Utrolige Årene

De utrolige årene (DUÅ) er en dokumentert programserie for å hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier. DUÅ tilbyr opplæring innen utviklingsstøttende, forebyggende og behandlende tiltak for barn, deres familier, skoler, SFO/AKS og barnehager.

Programserier
Etterutdanning ved UiT/RKBU Nord

Opplæring i DUÅs foreldreveiledningsprogram 3-12 år

Skole- og barnehageprogrammet

Skole- og barnehageprogrammet retter seg mot barn i alderen 3 - 8 år, og er et universalforebyggende program som kan gis til alle ansatte i barnehager eller 1. - 3. trinn og SFO/AKS.

Barneprogrammene

Barneprogrammene (Dinosaurskole) er to ulike tilbud. Ett universalforebyggende program som benyttes i ordinære barnegrupper i 1. - 3. klasse, i SFO/ASK eller i barnehage, - og ett indikert program i smågruppe (4-8 år)

Foreldreprogrammene

Foreldreprogrammene er utviklet for foreldre til barn i alderen 0 - 12 år. Programserien består av seks ulike program som retter seg mot forskjellige aldersklasser og målgrupper.

Nyheter
Oppdaterte sjekklister tilgjengelige for foreldreprogrammene 3-6 år og 6-12 år

Sjekklistene ligger på området Materiell for foreldreprogrammene Oppdaterte sjekklister og foreldrenes hjemmelekser er tilpasset den reviderte utgaven av læreboka "De… Les mer

DUÅs årsmelding for 2020

Illustrasjonsfoto: Serrnovik/ Mostphotos Les mer

Innlegg om PIRM i tidsskriftet Fontene

PIRM-prosjektet (Supported Parenting Intervention for Families with Refugee Background) søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier… Les mer