DUÅ – God støtte til barn og familie gjennom 20 år

 

Utmerkelser under DUÅs 20-årskonferanse, april 2019:

 • Årets DUÅ-organisasjon: Karmøy kommune, Rogaland
 • Årets Utrolige DUÅ-medarbeider: Siri Lossius, BUP-Åsane, Helse Bergen Årets

Foto: Veronica Heller, RKBU Vest, Norce

Årets DUÅ-organisasjon 2019: Karmøy kommune; mottatt av Anne Berit Nyvoll og Nina Hegglund

Årets DUÅ-organisasjon 2019: Karmøy kommune m/Anne Berit Nyvoll og Nina Hegglund.

Siri Lossius: Årets Utrolige medarbeider

Årets Utrolige Medarbeider 2019: Siri Lossius, BUP-Åsane, Helse Bergen

 

 

 

 

 

 

 

 

Brosjyre 2017

Brosjyre 2017/ 2018

DUÅs programserie i Norge

 • Består av åtte
 • utviklingsstøttende veiledningsprogrammer rettet mot barn i alderen 0 - 12 år og familiene deres (se byggeklossene under).
 • Programmene fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne. Mange av programmene brukes i universalforebygging, andre er målrettede tilbud og de resterende er behandlingstilbud tilrettelagt for veiledning av foresatte og barn, for derigjennom å avhjelpe utfordringer i sosial-, emosjonell og atferdsmessig samhandling.
 • Flere av programmene kan i tillegg spisses inn imot sæskilte målgrupper som etniske minoriteter, barn med ADHD, barn i autismespekteret og/eller språkforstyrrelser, - og for familier med andre særskilte behov. Mer info nederst på siden

 

DUÅ 20 år

DUÅ 20 år

DUÅ 20 år!

Jubileumskonferanse i Bergen 9. og 10. april

Se program og påmelding her

Tilstøtende arrangementer samme uke:

 • Veiledning for alle DUÅ-veiledere 8. april, mer info
 • Veiledning for alle gruppeledere 11. april, mer info
 • Europeisk nettverksmøte 11. og 12. april

 

 

 

Forskning på DUÅ-foreldreveiledning for flyktninger og asylsøkere

De fire regionsentrene RKBU NordRKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og ungeRKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) og RBUP Øst og Sør har fått tildelt midler fra Kavlifondet til utprøving og forskning på DUÅs foreldreprogram spesielt tilrettelagt for flyktninger og asylsøkere. Les mer ...

Det vil være en prosjektperiode på 5 år; 2019 - 2023

Vi gleder oss til et spennende prosjekt og et nært samarbeid mellom alle de fire regionsentrene

 

DUÅs ADHD-guide

Pasientorganisasjonen ADHD Norge og De Utrolige Årene (DUÅ) har nå gitt ut en guide for hvordan DUÅs foreldreveiledning kan tilrettelegges best mulig for familier som har barn med ADHD-vansker. Guiden er opprinnelig dansk, men er nå oversatt til norsk og tilpasset norske forhold: ADHD-guiden

 

 

 

x

x

Foreldreveiledning mot vold og overgrep

Verdens helseorganisasjon (WHO) har lagt merke til hvordan det jobbes med foreldreveiledning i Norge via De Utrolige Årene: "Norway has set an example to the rest of the WHO European Region of how to tackle child maltreatment"

 

Ny bok for bruk i DUÅs programserie

Ny bok for bruk i DUÅs programserie

 

Ny lærebok, 2018

Den nye boka for bruk i Skole- og barnehageprogrammet er lansert. Boka er tilgjengelig for alle og kan bestilles i alle bokhandeler

Informasjon til DUÅ-gruppeledere som skal bruke boka

Utgiver: Gyldendal Akademiske AS. 

 

 

 

 

Gode og vonde hemmeligheter

Gode og vonde hemmeligheter

Nytt materiale for DUÅs Dinosaurskole 

"Gode og vonde hemmeligheter" (behov for innlogging)

Bilde: RVTS

 

 

DUÅ med i flere EU-prosjekter

 

De ulike DUÅ-programmene Trykk på byggeklossene for mer info

Programbyggeklosser_jan

©The Incredible Years®

 

En rød tråd  fra universalforebygging - til målrettede tiltak og behandling

 

Tiltakspyramiden

 

Nytteverdien av DUÅ-programmene

Norsk og internasjonal forskning viser at gruppetilbud via De Utrolige Årene (DUÅ) gir god nytteverdi, - både som universalforebygging, som målrettede tilbud og som behandling. Les mer...

 • Relasjonen mellom barn og voksne blir styrket
 • Stressnivået i familiene går ned etter å ha deltatt
 • Foreldres samspill med barna blir bedre og mer positivt 
 • Behandlingsgrupper tilrettelagt for henviste barn, reduseres atferds- og samspillsvanskene betydelig for to av tre barn
 • 60 % av barna som henvises til spesialisthelsetjenesten for atferdsvansker, møter ikke kriteriene for denne diagnosen etter behandlingstilbud via DUÅ
 • Per 1.1 2019 har DUÅ lært opp gruppeledere i ca 140 norske kommuner, ca 45 BUP'er og i et antall ideelle organisasjoner

Hvordan komme i gang?

DUÅs implementeringsteam ved RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest tilbyr forskningsbasert tjenestestøtte for å sikre at organisasjoner som starter med DUÅ-tilbud skal lykkes med stabil og varig implementering. Les mer...

Bilde: Colourbox

Bilde: Colourbox

Videoforelesning om implementering av DUÅ i Norge per høst 2017 v/Oddbjørn Løndal, universitetslektor og administrerende leder for De Utrolige Årene (DUÅ)

Flere filmressurser 

 

 

©The Incredible Years®; hjemmeside (USA) til programutvikler av De Utrolige Årene

De Utrolige Årene er beskyttet av copyright via ©The Incredible Years® Programs

 

RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør samarbeider om implementeringen av De Utrolige Årene (DUÅ) i Norge. RKBUene er tilknyttet universitetene i Tromsø, Trondheim og Bergen mens RBUP er en egen stiftelse.