I 2022 runder Karmøy kommune 10 år med bruk av tiltak fra DUÅs programserie. Karmøy har brukt årene godt og har i dag implementert mange av programmene i kommunens tjenester; Skole- og barnhageprogrammet, DUÅ-foreldreveiledning 3-12 år, DUÅ-foreldreveiledning 2-6 år (universalforebyggende) og DUÅs barnegrupper i barnehage (Dinosaurskole).

Les mer om jubileet på Karmøy kommunes hjemmeside

Video fra jubileumsmarkeringen

Gratulerer med de første 10 årene! 

Jente som svinger i et tau.

Bilde: Karmøy kommune