Les kronikk i Trønder-Avisa av høgskolelektorene Sigrid Ness og Elin Børve, Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) angående bruk av DUÅs universalforebyggende tiltak for barnehager.HINT

Kronikken tar opp DUÅs teorigrunnlag og sammenhengen mellom DUÅs tilbud i barnehage og barns generelle danning. Forskjellen mellom DUÅs forebyggende og behandlende tiltak berøres også.

Fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) sin hjemmeside: Tidlig innsats via De Utrolige Årene (DUÅ)

Last ned i PDF: Kronikk i Trønderavisa 30.10.14

Kronikk_Trønder-Avisa_30-10-14

 Link til Trønder-Avisa