De Utrolige Årene

God støtte til barn og familier gjennom 20 år

Om De Utrolige Årene

De utrolige årene (DUÅ) er en dokumentert programserie for å hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier. DUÅ tilbyr opplæring innen utviklingsstøttende, forebyggende og behandlende tiltak for barn, deres familier, skoler, SFO/AKS og barnehager.

Programserier

Etterutdanning DUÅ ved RKBU Nord, UiT

Etterutdanning i DUÅs foreldreveiledningsprogrammer 3-12 år.

Skole- og barnehageprogrammet

Skole- og barnehageprogrammet retter seg mot barn i alderen 3 - 8 år, og er et universalforebyggende program som kan gis til alle ansatte i barnehager eller 1. - 3. trinn og SFO/AKS.

Barneprogrammene

Barneprogrammene (Dinosaurskole) er to ulike tilbud. Ett universalforebyggende program som benyttes i ordinære barnegrupper i 1. - 3. klasse, i SFO/ASK eller i barnehage, - og ett indikert program i smågruppe (4-8 år)

Foreldreprogrammene

Foreldreprogrammene er utviklet for foreldre til barn i alderen 0 - 12 år. Programserien består av seks ulike program som retter seg mot forskjellige aldersklasser og målgrupper.

Nyheter
Fire personer har workshop. Bilde: Pexels
Presentasjoner fra DUÅs fagdag 2023

Her finner du de fleste av presentasjonene fra DUÅs fagdag i Bergen 26. april 2023. Logg inn via brukernavn og… Les mer

Workshop i Foreldreveiledningsprogrammet 3-12 år den 29.-31. august 2023, Oslo

Den 29.-31. august 23 arrangeres det workshop/gruppelederopplæring i Foreldreveiledningsprogrammet 3-12 år (Førskolealder 3-6 år og skolealder 6-12 år) Les mer… Les mer

Workshop i Skole- og barnehageprogrammet 09.-11.mai 2023, Tromsø

Den 09.-11.mai arrangeres workshop/gruppelederopplæring i Skole- og barnehageprogrammet ved UiT, Norges arktiske universitetet, Tromsø. Klikk her for mer informasjon om… Les mer