Pasientorganisasjonen ADHD Norge og De Utrolige Årene (DUÅ) gav i 2018 ut en guide for DUÅs foreldreveiledning, for å gi best mulig tilretteleggelse for familier til barn med ADHD-vansker. Guiden er opprinnelig dansk, men er oversatt til norsk og tilpasset norske forhold.

Dansk versjon av ADHD-guiden (pdf)

Oversetting og tilrettelegging av ADHD-guiden er et samarbeidsprosjekt mellom ADHD Norge, RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør.

Norsk ADHD-guide: