DUÅs babyprogram

Les Monica Sture og Bjørn Brunborgs artikkel om erfaringene  med DUÅs babyprogram i Region Vest i gjennomført pilot i 2013 og 2014. Begge jobber ved RKBU VestUni Helse

Artikkel om DUÅs babyprogram i Tidsskrift for helsesøstre 3/2014: Følg lenke til artikkelen