Barnelitteratur som passer til temaene i Dinosaurskolen

Her vil vi lage en oversikt over barnelitteratur som passer til temaene Dinosaurskolen  (Siden er under utarbeidelse)

Foto: Colourbox

Hele tiden kommer nye bøker som kan være aktuelle for Dinosaurskolen. Vi oppfordrer alle til å sende inn litteraturforslag som kommuniserer godt med tematikken i barneprogrammene. 

Temaene i Dinosaurskolen:

 1. Oppstart av Dinosaurskolen
  •  X
 2. Hvordan finne seg til rette i stor gruppe (barnehage, skole, SFO)
  • X
 3. Hva er en følelse? Hvordan håndtere de ulike følelsene?
  • X
 4. Problemløsning
  • X
 5. Frustrasjonsmestring, sinnekontroll & selvregulering
  • X
 6. Hva er en venn og hvordan være sammen med venner?
  • X
 7. Hvordan snakke med venner?
  • X
 8. Gode og vonde hemmeligheter
  •  X

Å dele med hverandre er hyggelig både for den som gir og den som får! 🙂