De Utrolige Årene vurderer å sette opp ny workshop innen Førskolealder- (3 - 6 år) eller Skolealderprogrammet (6 - 12 år) nå i høst. 

Dette vil skjer på bakgrunn av innmeldte behov for denne type opplæring. Hvis lite innmeldte behov vil neste opplæring skje på nyåret 2015.

  • For enheter som allerede benytter programmene: Meld inn behov for supplering av nye gruppeledere snarest mulig.
  • For nye enheter som vurderer å implementere ett av DUÅs foreldreprogram: Fyll ut søknadsskjema og send inn.

For spesifikk informasjon om de ulike foreldreprogrammene; se forsiden og klikk på byggeklossene.

Ta gjerne kontakt via kontakt@deutroligearene.no , telefon 77 64 58 72 eller 77 64 58 68

Foreldreveiledningsbok_bilde