Implementeringsleder for DUÅ i Norge

Opplæringsprogram:

Mentor i foreldreprogrammene 3-12 år

Mentor under opplæring i DUÅs foreldreprogram 0-1 år (baby)

RKBU Vest, NORCE