Har du oppdatert opplysningene dine i DUÅs nettportal?

Sjekk opplysningene i skjemaet under. Endringer bekrefter du nederst på denne siden ved å trykke "Save All Changes"

  • Kontrollér at profilen din er oppdatert og inneholder riktig e-postadresse, tlf.nr, arbeidsplass, og lignende, slik at du kan motta oppdatert nyttig informasjon fra oss.
  • Oppdater "Min DUÅ-aktivitet inneværende halvår" med info om du kjøre gruppe nå eller ikke. Legg også inn info hvis du har permisjon eller av annen årsak ikke kjører grupper nå eller i nær fremtid.  Eksempel: "Kjører Skolealderprogrammet rettet mot barn 9 - 12 år vår 2021" eller "Har permisjon frem til 01.06.2022".
  • Med jevne mellomrom sender vi ut målrettet informasjon på e-post til alle som er registrerte brukere av hjemmesiden.
  • Du kan laste ned nettbasert programmateriell innen det/de programmene du jobber med.
  • For å melde deg på workshops eller andre DUÅ-arrangement må du være registrert bruker på DUÅs hjemmeside og være innlogget via profilen din.

For å kunne lagre oppdateringene må alle felt merket med *(stjerne) besvares.