Bøker

 • Utrolige lærere – Hvordan fremme barns sosiale, emosjonelle og faglige ferdigheter i skole og barnehage av Carolyn Webster-Stratton
 • De utrolige årene - en foreldreveileder av Carolyn Webster-Stratton

Materiell til Dinosaurskole i klasserom, SFO/AKS og barnehage og Dinosaurskole i smågruppe


Gode og vonde hemmeligheter

Gode og vonde hemmeligheter er nyutviklet materiell for bruk i Dinosaurskole i klasserom SFO/AKS og barnehage om temaene vold, krenkelser og overgrep. Det anbefales at samlingene ledes av de som har fått supplerende opplæring i Gode og vonde hemmeligheter av DUÅ mentor.

Samlingene kan plasseres fleksibelt i forløpet i Dinosaurskolen. Samtidig bør de ikke komme før dere har jobbet med følelsestemaet og har opparbeidet en trygg relasjon til alle barna i gruppen. Samlingene bør komme etter hverandre og være avsluttet senest en måned før barna begynner sommerferien.

Det jobbes med å videreutvikle disse samlingene, sjekk derfor alltid om du benytter den siste versjonen av samlingene (sist oppdatert april 2018).

Relevant barnelitteratur
 • «Har du en hemmelighet?» av Jennifer Moore-Mallinos
 • «Vondt i magen» av Erle Sellevåg og Blåkors
 • «Sinna mann» av Gro Dahle og Svein Nyhus
 • «Jeg er meg! Min og meg» av Eli Rygg og Margrete Wiede Åasland
 • «Mammas hår» av Gro Dahle og Svein Nyhus
Relevante nettressurser
Relevant litteratur for ansatte i skole, SFO/AKS og barnehage
 • «Kva ser vi – kva gjer vi» av Inge Nordgaug
 • «…si det til noen…» av Margrete Wiede Aasland
 • «Profesjonelle barnesamtaler – ta barn på alvor» av Kari Marie Trøften Gamst
 • «Utviklingstraumer» av Dag Nordanger og Hanne Cecilie Braarud

Oppstartspakke for Dinosaurskolen

 • Håndbøker for gruppeledere (manual)
 • DVD-sett med tre DVD-plater
 • Ett sett med hånddukker - Dina Dinosaur, Willy, Mari, Lille skilpadde, Baby Dina og Oskar Struts
 • Ett gruppe-/klassesett med Willy bøker (ett sett består av fire ulike bøker). Dinosaurskole i smågruppe får dekt et helt sett ved første gruppe. Dinosaurskole i Klasserom, SFO/AKS og barnehage dekkes klassesett ut fra en fordelingsnøkkel på 60% ved første gruppe. Deretter dekker hver organisasjon bestilling av flere bøker selv.
 • Syv aktivitetshefter til alle barna ved første gruppe etter oppstart. Deretter dekker hver organisasjon forbruk av heftene selv.
 • Syv jakkemerker til alle barna ved første gruppe etter oppstart. Deretter dekker hver organisasjon forbruk av jakkemerkene selv.
 • Ett sett á seks ruller med klistremerker
 • Koffert med Dina Dinosaurs laminerte bildekort - 45 stk
 • Willys lykkehjul om følelser (spill) to stk i A3
 • A3-plakat av Avslapningstermometer
 • Læreboka De utrolige årene - en foreldreveileder
 • En lydbok av De utrolige årene - en foreldreveileder