Den 26. april arrangeres DUÅ fagdag i Bergen, og den 27. april vil det være mentorveiledninger i alle DUÅ program i Bergen.
Hovedinnlegg vil være ved Gaute Godager, med temaet: Digital avhengighet - det normale?
Det vil også være parallellsesjoner med aktuelle tema, klikk her for program og påmelding.
DUÅ fagdag passer for deg som jobber i kommunale tjenester rette mot barn og unge, som forebyggende helsetjenester, barnevern, helsestasjon og skole - og barnehager, samt spesialisthelsetjenesten.
"De Utrolige Årenes fagdag. Barnas digitale hverdag i veiledning av foreldre, skoler og barnehager. 26.april 2023 i Bergen. Hovedinnlegg: Digital avehengighet - det normale? Gaute Godager, psykolog/ spillutvikler. Parrallellsesjoner: Tilrettelegging for flyktninger i skole, SFO og barnehage. Foreldreveiledning og ADHD-vansker. Foreldreprogram og autismespekterforstyrrelser. Hjemmebasert foreldreveiledning. DUÅs barnehagepilot. DUÅ og Oppvekstreformen. Mentorveiledninger 27.april. Husk å melde deg på!"