DUÅ for ulike etniske gruppe

imagesThe Incredible Years (DUÅ) er benyttet i over 25 land og i forhold til ulike etniske grupper

IY/ DUÅ i mange land

Programserien har gjennom forskning vist god nytteverdi på tvers av ulike land og ulike kulturer

I Norge gjennomføres foreldregrupper tilpasset ulike etniske grupper per i dag i Oslo, Bergen og Løten. I tillegg deltar foreldre fra ulike nasjonaliteter og kulturer i DUÅs ordinære foreldreveiledningsgrupper i Norge. I slike tilfeller benyttes det fortrinnsvis tolk og materiell tilbys så langt det lar seg gjøre på deltakernes morsmål. Også mange barn i barnegruppene (Dinosaurskolen) kommer fra ulike nasjonaliteter og etniske grupper.

Klikk på bildet for å se videos fra ulike deler av verden
Klikk på bildet for å se video fra DUÅ-tilbud i ulike deler av verden

Per i dag finnes materiale for DUÅ i større eller mindre grad på følgende språk: norsk, dansk, svensk, finsk, estisk, russisk, spansk, portugisisk, arabisk, kinesisk, vietnamesisk, maori (NZ), walisisk, slovensk, irsk og ulike engelske varianter. Listen er ikke utfyllende.

Dette er et område DUÅ Norge har fokus på og ønsker å utvikle videre og kunne tilby til i en større bredde av innbyggerne enn hva som er tilfelle i dag. En bredere utbygging av tilbudet enn i dag er avhengig av statlig satsing på området.

Les mer om implementering av DUÅ i ulike land og ulike kulturer.