Informasjon for foresatte og familie

De Utrolige Årene (DUÅ) er et statlig finansiert tiltak som hjelper familier og fagfolk til å fremme godt samspill med barn, forebygge at vansker utvikler seg eller til for å bryte mønstre som har gått seg fast og som er krevende å leve i eller direkte skadelig over tid.

Brosjyre_DUÅ_2016_til_printing

♦ DUÅ fordeler seg i et bredt spekter av ulike typer foreldreveiledningstilbud rettet mot barn fra 0 - 12 år, målrettede barnegrupper og universalforebyggende og målrettede tiltak i skole, SFO/AKS og barnehage. Utvikling av gode ferdigheter innen gruppe- og klasseledelse ersentralt i tiltakene rettet mot skole, SFO og barnehage.

♦ Tilbudene er gruppebaserte, slik at deltakerne kan dele med hverandre og drøfte ulike problemstillinger; samtidig som det gås gjennom fastlagte relevante tema fra gang til gang. Det jobbes med hjemmeoppgaver mellom hver gruppesamling. Hjemmebasert foreldreveiledning for enkeltfamilier vil bli tatt i bruk i begrenset grad fra 2018.

♦ Tilbudene er praktisk fokuserte, med mål om at deltakerne skal erfare gjennom konkrete øvelser og derigjennom opparbeide nye ferdigheter og økt trygghet i samhandling med barna. Dette kan være foreldreferdigheter, barnas selvregulering eller venneferdigheter, -eller nyttige ferdigheter for personell som arbeider med barn og unge.

Foreldrebøker og fagbøker som brukes innen tilbud i De Utrolige Årene:

Beskrivelse av de ulike programmene innen DUÅ:

Per 1.1.2018 har DUÅ lært opp fagfolk innen ett eller flere DUÅ-programmer i ca 135 kommuner og ca 40 BUP'er.

Hvis du er på leiting etter hvor du kan delta i DUÅ-grupper; ta kontakt med din nærmeste helsestasjon, familiesenter, PPT-kontor, barnevern, BUP, Familiens Hus, etc. for og spør om de tilbyr noen av DUÅs programmene; - eller om de vet om andre i nærheten som gjør det.

Du kan også få informasjon ved ett av DUÅs tre implementeringskontorer:

Helsesøster.no

Artikkel fra Tidsskrift for helsesøstre, 3/2014

Telefon:

  • DUÅs hovedkontor, tlf: 77 64 58 68 (RKBU Nord, UiT, Tromsø)
  • Region Nord-Norge og Øst- og Sør-Norge, tlf: 77 64 58 72 (RKBU Nord, UiT, Tromsø)
  • Region Vest-Norge, tlf: 55 58 86 76 (RKBU Vest, Uni Research, Bergen)
  • Region Midt-Norge, tlf: 73 41 24 18 (RKBU Midt-Norge, NTNU, Trondheim)

eller per e-post: kontakt@deutroligearene.no

Postadresse til DUÅs hovedkontor

De Utrolige Årene (DUÅ)
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø