9. november 2020

De Utrolige Årene omtalt i ny rapport fra Folkehelseinstituttet "Barn, unge og kriminalitet"

"Tiltakene med best dokumentert effekt i å forebygge at barn med store atferdsproblemer begynner med kriminalitet er:
  • Parent Management Training Oregon (PMTO)
  • De Utrolige Årene (DUÅ)
  • Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)"
Rapporten anbefaler økt satsing på de ovennevnte tiltakene, inkludert å gjøre dem tilgjengelig for flere.
I rapporten kommer det frem at alt for mange av dagens tiltak ikke er evaluert. Man vet dermed ikke om tiltakene har effekt eller ikke, eller om de har negative effekter.