Går til en nyhetssak på fhi.no om "De beste tiltakene mot barne- og ungdomskriminalitet brukes for lite".

De Utrolige Årene omtales i ny rapport fra Folkehelseinstituttet "Barn, unge og kriminalitet"

"Tiltakene med best dokumentert effekt i å forebygge at barn med store atferdsproblemer begynner med kriminalitet er:
  • Parent Management Training Oregon (PMTO)
  • De Utrolige Årene (DUÅ)
  • Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)"
Rapporten anbefaler økt satsing på de ovennevnte tiltakene, inkludert å gjøre dem tilgjengelig for flere.
I rapporten kommer det frem at alt for mange av dagens tiltak for denne målgruppen ikke er evaluerte. Man vet dermed ikke om tiltakene har effekt eller ikke, eller om de faktisk kan ha negative effekter.