DUÅs foreldreprogram 3-6 år og 6-12 år har vært gjennom ny vurdering i tidsskriftet Ungsinn

Programmene klassifiseres på høyeste evidensnivå 5; Sterkt dokumentasjon.
Klassifisering på nivå 5 krever grundige og gode evalueringer både fra norske og internasjonale studier.