DUÅ som videreutdanning

DUÅs foreldreveiledning 3 - 12 år som universitetsutdanning

NB! Neste studiestart er januar 2019 med søknadsfrist 15. oktober 2018

Fra høsten 2016 gikk opplæringen i DUÅs foreldreveiledning 3-6 år og 6-12 år over til å bli en videreutdanning på masternivå ved UiT Norges arktiske universitet. Videreutdanningen går over tre semestre og gir 30 studiepoeng.

Samlingene blir gjennomførte ved de regionale kunnskapssentrene (RKBUene) i henholdsvis Trondheim, Tromsø og Bergen. Det vil si at bare deler av utdanningen vil foregå fysisk i UiTs lokaler.

I første omgang omfatter omleggingen de to ovennevnte foreldreveiledningsprogrammene og har erstattet tidligere opplæringsmodell. Opplæring i øvrige DUÅ-programmer vil foreløpig foregå på samme måte som tidligere Se opplæringskalender her   

Det har vært jobbet aktivt over tid for å gjøre DUÅ-opplæringen poenggivende innen universitetssystemet. Blant annet er det et nært samarbeid med University of Manchester, UK og The Incredible Years, USA for å utvikle utdanningstilbudet. 

Norsk psykologforening har godkjent DUÅs videreutdanning i foreldreveiledning som inntil 57  timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.                                                                                                                                                                                      

Det vil komme inn små justeringer i studieplanen for studiestart 2017 

 

Neste opptak er våren 2019 med søknadsfrist til UIT Norges arktiske universitet 15. oktober 2018.   

Studieplan2017

 

 

 

Spørsmål om utdanningen kan rettes til DUÅs implementeringskontor ved UiT