Informasjon om studiestart

Informasjon om studiestart i DUÅs videreutdanning 2018


Neste opptak til studiet har søknadsfrist 15. oktober 2018 og oppstart i uke 3 januar 2019. Alle søkere må arbeide i en organisasjon som har eller er i ferd med å etablere De Utrolige Årene.