Inger Elisabeth Hodne

Medlem i lederteamet for DUÅ i Norge

Seksjonsleder

RBUP Øst og Sør, Pilar

Lise Varhaug

Rådgiver DUÅ

Implementering og drift for DUÅ i region Nord-Norge

Koordinator for DUÅ i Norge

RKBU Nord, UiT

Morten Haaland

DUÅ-mentor i opplæring/Rådgiver

Implementering og drift i region Vest

Opplæringsprogram:

Barneprogrammet Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage

RKBU Vest, NORCE

Merete Aasheim

Medlem i lederteamet for DUÅ i Norge

Forsker

RKBU Nord, UiT

Siri Gammelsæter

Faglig leder og trainer for DUÅ i Norge

Opplæringsprogram:

Mentor i foreldreprogrammene 2-12 år

RKBU Midt-Norge, NTNU

Oddbjørn Løndal

Administrativ leder for DUÅ i Norge (permisjon)

Opplæringsprogram:

Barneprogrammet Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage

Barneprogrammet Dinosaurskole i smågrupper

RKBU Nord, UiT

Bjørn Brunborg

Implementeringsleder for DUÅ i Norge

Opplæringsprogram:

Mentor i foreldreprogrammene 3-12 år

Mentor under opplæring i DUÅs foreldreprogram 0-1 år (baby)

RKBU Vest, NORCE

Eva Schaatun

Rådgiver DUÅ

Implementering og drift av DUÅ i region Vest

RKBU Vest, NORCE

Tina Sørevik

Rådgiver DUÅ

Implementering og drift av DUÅ i region Midt-Norge

RKBU Midt-Norge, NTNU

Reidunn Hallan

Rådgiver DUÅ

Implementerng og drift av DUÅ i region Øst og Sør

RBUP Øst og Sør, Pilar

Janne Evertsen

DUÅ-mentor

Opplæringsprogram:

Barneprogrammet Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage

Barneprogrammet Dinosaurskole i smågruppe

RKBU Nord, UiT

Hilde Mortensen

DUÅ-mentor

Opplæringsprogram:

DUÅs skole- og barnehageprogram (ansatte)

Foreldreprogrammene 3-12 år

RKBU Nord, UiT

Monica Sture

DUÅ-mentor

Opplæringsprogram:

Foreldreprogrammene 3-12 år

Mentor under opplæring i foreldreprogrammet 0-1 år (baby)

RKBU Vest, NORCE

Sigrid Ness

DUÅ-mentor

Opplæringsprogram:

Foreldreprogrammene 3-12 år

RKBU Midt-Norge, NTNU

Kari Walmsness

DUÅ-mentor

Opplærinsprogram:

Barneprogrammet Dinosaurskolen i smågrupper

DUÅ-veileder for foreldreprogrammene 3-12 år

RKBU Midt-Norge, NTNU

Ty Rivå

DUÅ-mentor i opplæring

Opplæringsprogram:

Foreldreprogrammene 3-12 år

RBUP Øst og Sør, Pilar

Stein Grøndalen

DUÅ-mentor i opplæring

Opplæringsprogram:

DUÅs skole- og barnehageprogram

RBUP Øst og Sør, Pilar