Siri Gammelsæter

Faglig leder, trainer og mentor for foreldreprogrammene

Oddbjørn Løndal

Administrativ leder og mentor for dinosaurskole

Bjørn Brunborg

Implementeringsleder, mentor for foreldreprogrammene og mentor under opplæring i babyprogrammet

Jeanette Solbakken

Implementering og drift av DUÅ

Eva Schaatun

Implementering og drift av DUÅ i region Vest

Torunn Jenssen

Implementering og drift av DUÅ i region Midt-Norge

Reidunn Hallan

Implementerng og drift av DUÅ i region Øst og Sør

Janne Evertsen

Mentor for dinosaurskole

Hilde Mortensen

Mentor for skole- og barnehageprogrammet og mentor for foreldreprogrammene

Monica Sture

Mentor for foreldreprogrammene og mentor under opplæring i babyprogrammet

Sigrid Ness

Mentor for foreldreprogrammene

Kari Walmsness

Mentor for dinosaurskolen i smågrupper og DUÅ veileder i foreldreprogrammene

Ty Rivå

Mentor i opplæring for foreldreprogrammene

Stein Grøndalen

Mentor i opplæring for skole- og barnehageprogrammet