* Årets DUÅ-organisasjon 2020; Asker kommune

* Årets DUÅ-ildsjel 2020; Jane Opdahl Sørensen

* Asker kommune fikk prisen for grundig og godt implementeringsarbeid av DUÅs programserie gjennom mange år.

Les begrunnelsen: Årets DUÅ organisasjon 2020

* Jane Opdahl Sørensen fikk prisen for mangeårig og enestående engasjement i sitt DUÅ-arbeid. Sørensen jobber ved Familiens Hus i Ringsaker, Ringsaker kommune.

Les begrunnelsen: Årets DUÅ ildsjel 2020

Utmerkelsene ble annonsert under Barne- og ungekongressen 1. - 3. desember 2020; på - DUÅs digitale fagdag

Vi gratulerer så mye!