DUÅs årlige nasjonale fagkonferanse

Hver vår arrangerer De Utrolige Årene (DUÅ) fagkonferanse i Bergen 

Fra DUÅs fagdag i 2016

Fra DUÅs fagkonferanse 2016

DUÅs fagkonferanse 2018 blir i år en del av Barne- og ungekongressen og datoen blir 25. april
  • Også i år legges det opp til veiledning inne de fleste programmene i forbindelse med fagkonferansen
  • Barne og ungekongressen 2018 vil foregå i hele uke 17; 23. - 27. april
  • Info om DUÅs fagkonferanse 25. april

Her er link til power-point-presentasjon som foreleserne benyttet under fagkonferansen i mai 2017