Velkommen til DUÅs fagdag 2022

- også i år blir fagdagen en del av Barne- og ungekongressen

Barne- og ungekongressen går av stabelen 26. - 28. april 2022

DUÅs fagdag avholdes torsdag 28. april 2022

Sted: Bergen

Se program og påmelding


Fredag 29. april avholdes suppleringsworkshop og veiledninger i mange av DUÅ-programmene

Sted: RKBU Vest i Bergen

Tidsrom: kl. 9.00 - 15.00

Lenke til informasjon og mulighet for påmelding