Program_Barne_ungekongressen_2016

Den 1. juni legges det opp til veiledning innen flere av DUÅ-porgrammene i Bergen slik at gruppeledere fra ulike kanter av landet kan møtes og dele erfaringer med hverandre. Disse vil være gratis og påmelding skjer etter prinsippet "første mann til mølla". Det blir også invitert til noen møter og andre fora for de som benytter programmer fra DUÅs programserie.Barne_ungekongressen 2016 m/DUÅs fagdag

 

 

Ulike DUÅ-arrangement den 1. juni ved RKBU Vest, Bergen:

Bergen_by_night