AVLYST/ UTSATT

Barne- og ungekongressen i Bergen 27. - 30. april avlyses/ utsettes på grunn av det pågående korona-utbruddet.

DUÅs fagdag 29. april er del av dette arrangementet og vil også utgå av samme grunn.

Se mer info på Barne- og ungekongressens hjemmeside:

https://www.barnogungekongressen.no

Det jobbes med å legge til rette for en ny konferanse ila høsten 2020. Følg med på hjemmesiden/ FB for oppdatert informasjon om Barne- og ungekongressen.