Fra DUÅs fagkonferanse 2016
Bilde: fra DUÅs fagdag 2016. Foto: V.Helle, RKBU Vest, Uni Research

DUÅs facebook

De Utrolige Årenes nasjonale fagdag 2018 blir igjen en del av Barne- og ungekongressen i Bergen, - 23_27.4.2018.

Fagdagen blir onsdag 25. april på Scandic Bergen City: Program og påmelding (DUÅ-forum)

I tillegg blir det satt opp veiledninger innen alle DUÅ-programmene og andre tilstøtende DUÅ-arrangementer i løpet av uka. Se oversikt og påmelding til veiledningene på DUÅs hjemmeside.

Den nasjonale Barne- og ungekongressen varer hele uke 17; - 23. - 27. april og vil ha mye spennende på programmet.

Går til barnogungekongressen.no/program-2