I Norge gjennomføres foreldregrupper tilpasset ulike etniske grupper per i dag i Oslo, Bergen og Løten. I tillegg deltar foreldre fra ulike nasjonaliteter og kulturer i DUÅs ordinære foreldreveiledningsgrupper i Norge. I slike tilfeller benyttes det fortrinnsvis tolk, og materiell tilbys så langt det lar seg gjøre på deltakernes morsmål. Også mange barn i Dinosaurskolen kommer fra ulike nasjonaliteter og etniske grupper.

Per i dag finnes materiale for DUÅ i større eller mindre grad på følgende språk: norsk, dansk, svensk, finsk, estisk, russisk, spansk, portugisisk, arabisk, kinesisk, vietnamesisk, maori (NZ), walisisk, slovensk, irsk og flere engelske varianter. Listen er ikke utfyllende.

Programserien har gjennom forskning vist god nytteverdi på tvers av ulike land og ulike kulturer.

Å gi et tilpasset tilbud til etniske grupper er et område DUÅ Norge har fokus på og som vi ønsker å utvikle videre, slik at vi kan tilby DUÅ til en større bredde av innbyggerne enn hva som er tilfelle i dag. I den forbindelse pågår implementerings- og forskningsprosjektet PIRM (Supported Parenting Intervention for Families with Refugee Background) der DUÅ-foreldreveiledning er tilrettelagt spesielt for flyktninger, asylsøkere og innvandrere. Prosjektet arbeider med å tilrettelegge DUÅ-materiell til flere språk enn nevnt over.

 

 

 

Les mer om implementering av DUÅ i ulike land og kulturer og se videoer av DUÅ tilbud i ulike deler av verden på the Incredible Years sin nettside.