I en årrekke har DUÅ foreldregrupper tilpasset ulike etniske grupper vært et tilbud i Oslo, Bergen og Løten. I tillegg har foreldre fra ulike nasjonaliteter og kulturer deltatt i DUÅs ordinære foreldreveiledningsgrupper i Norge. I slike tilfeller benyttes det fortrinnsvis tolk, og materiell tilbys så langt det lar seg gjøre på deltakernes morsmål. Også mange barn i Dinosaurskolen kommer fra ulike nasjonaliteter og etniske grupper.

Per i dag finnes materiale for DUÅ i større eller mindre grad på følgende språk: norsk, dansk, svensk, finsk, estisk, russisk, spansk, portugisisk, arabisk, kinesisk, vietnamesisk, maori (NZ), walisisk, slovensk, irsk og flere engelske varianter. Listen er ikke utfyllende og suppleres fortløpende.

Programserien har gjennom forskning vist god nytteverdi på tvers av ulike land og ulike kulturer.

Les mer om implementering av DUÅ i ulike land og kulturer og se videoer av DUÅ tilbud i ulike deler av verden på The Incredible Years sin nettside.

Supported Parenting Intervention for Families with Refugee Background (PIRM)

Å gi et tilpasset tilbud til etniske grupper er et område DUÅ Norge har fokus på og som vi ønsker å utvikle videre, slik at vi kan tilby DUÅ til en større bredde av innbyggerne enn hva som er tilfelle i dag. I den forbindelse pågår implementerings- og forskningsprosjektet PIRM (Supported Parenting Intervention for Families with Refugee Background) der ICDP-veiledning og DUÅ-foreldreveiledning er tilrettelagt spesielt for flyktninger, asylsøkere og innvandrere.

Prosjektet har oversatt DUÅ-materiell til flere språk enn nevnt over, samt har begynt å utdanne gruppeledere for å kunne levere denne tilpassede programmodellen.