Etterutdanningsforløpet i DUÅs foreldreveiledningsprogram (3-12 år) vil bli gitt innenfor samme kvalitetsmessige rammer som tidligere DUÅ videreutdanning (HEL-6316) med gjennomføring av tre hele gruppeforløp, inkludert samme gruppelederopplæring og antall veiledninger og krav til metodeintegritet vil følges. Som en etterutdanning vil det i større grad legges til rette for bedre fleksibilitet med tanke på ferdigstillelse av hvert foreldregruppeforløp.

Opplæringsplan

Som en del av etterutdanningen inngår deltakelse på ordinær workshop/gruppelederopplæring, veiledninger, inkludert tilbakemelding på gruppelederferdigheter fra videoopptak og deltakelse på obligatorisk fagsamling. Etterutdanningen knyttes til de tre første foreldreveiledningsgruppene som gjennomføres. Etter endt etterutdanning/opplæringsperiode følger gruppeledere DUÅ- og mentorveiledninger så lenge en er aktiv som gruppeleder i DUÅ jfr implementeringsavtale.

Detaljert opplæringsplan (pdf).

Gjør oppmerksom på at det kan gjøres revidering av opplæringsplan i forbindelse med oppstart av nytt gruppeforløp/semester.

Opptakskrav

Søkere til etterutdanningen må ha fullført bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 80 studiepoeng i helse-, sosial- psykologi- eller pedagogiske fag, samt ha en stillingstilknytning (minimum 50%) innenfor relevant tjeneste i kommunen eller spesialisthelsetjenesten. Det må også foreligge en implementeringsavtale med De Utrolige Årenes (DUÅs) kontor ved enten RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge eller RBUP Øst og Sør før opptak på etterutdanningen.

For tjenester som skal ha suppleringsopplæringer vil gjeldende implementeringsavtale med tjenesten ligge til grunn for deltakelse på opplæringen.

Påmelding

Spørsmål?

For spørsmål angående implementeringsavtale, ta kontakt med ditt kunnskapssenter i din region. Kontaktinformasjon til kunnskapssenter i din region.

Spørsmål om etterutdanningen kan rettes til kontakt@deutroligearene.no, DUÅ rådgiver Lise Varhaug, lise.varhaug@uit.no, eller førsteamanuensis Merete Aasheim, merete.aasheim@uit.no ved RKBU Nord, UiT.

Spørsmål kan også rettes til fagansvarlig Siri Gammelsæter, siri.gammelsater@ntnu.no, ved RKBU Midt-Norge, NTNU eller Bjørn Brunborg, bjbr@norceresearch.no, ved RKBU Vest, NORCE.