I spalten til høyre ser du kommende opplæringer, veiledninger eller andre DUÅ arrangement. Klikk på eventet for mer informasjon om opplæringen/veiledningen/arrangementet og for påmelding.

Foto: Folkehelseinstituttet
Foto: Folkehelse-instituttet

I forbindelse med koronautbruddet i 2020, har det meste av fysiske veiledninger og opplæringer blitt avlyst eller utsatt til etter sommeren 2020.

DUÅ prøver etter beste evne å serve foreldre og gruppeledere via nettbasert veiledning og konsultasjon, samt å sette opp små workshops for de som trenger opplæring av gruppeledere.

Hvis du er usikker på om workshop, opplæring eller veiledning vil bli gjennomført utfra oppsatt plan eller savner invitasjon til enten fysisk eller nettbasert veiledning, så kontakt DUÅ-sentralt via e-post: kontakt@deutroligearene.no - eller ta kontakt ditt nærmeste DUÅ-kontor (RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest eller RBUP Øst og Sør). 

For å få tilgang til påmelding og nettbasert materiell må du registrere deg/ være regisrert gruppeleder innen De Utrolige Årene (DUÅ) eller registrere deg som annen DUÅ medarbeider, - og være innlogget med brukernavn og passord.