I spalten til høyre ser du kommende opplæringer, veiledninger eller andre DUÅ arrangement. Klikk på eventet for mer informasjon om opplæringen/veiledningen/arrangementet og for påmelding.

Foto: Folkehelseinstituttet
Foto: Folkehelse-instituttet

I forbindelse med koronautbruddet våren 2020, blir det meste av fysiske veiledninger og opplæringer avlyst eller utsatt til etter sommeren 2020. Vi avventer inntil videre med å sette tidspunkt for nye workshops.

DUÅ prøver etter beste evne å serve foreldre og gruppeledere via nettbasert veiledning og konsultasjon.

Hvis du er usikker på om opplæring eller veiledning vil bli gjennomført utfra oppsatt plan, så kontakt DUÅ-sentralt via e-post: kontakt@deutroligearene.no - eller ta kontakt ditt nærmeste DUÅ-kontor (RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest eller RBUP Øst og Sør). 

For å få tilgang til påmelding og nettbasert materiell må du registrere deg/ være regisrert som gruppeleder innen De Utrolige Årene (DUÅ) eller registrere deg som annen DUÅ medarbeider, - og være innlogget med brukernavn og passord.