UNG 2020: Prikk lik og unik

Kongressen er utsatt til høst 2020 pga koronautbruddet vår 2020. Se mer info her

I 2020 vil kongressen ha ungdom i fokus. Hvilke forståelsesmodeller vi som tjenesteytere, behandlere og forskere har, hvilke vi mangler og hva vi vet om virksomme behandlingstilbud for ungdom vil stå sentralt. Vi vil også diskutere forutsetninger for ungdoms psykiske helse og deres trivsel og fungering generelt.

Dato: 28. – 30. april
Sted: Scandic Bergen City

I anledning Barn & Unge Kongressen arrangerer DUÅ sin årlige nasjoanle fagdag, den 29. april.

Overordnet tema for DUÅ Fagdagen er: «Familier og barn i risiko – oppdage og hjelpe». Gode tiltak for å forbygge, avdekke og hjelpe etter kriser og overlast.

For påmelding og program se nettsiden til Barn & Unge Kongressen.

Velkommen!

Bryggene i Bergen
Foto: Unsplash