Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage 3-8 år

dukkker – dina
Programmet retter seg mot hele skoleklasser og grupper i barnehage og SFO (AKS), – og tilbys hovedsaklig som forebyggende tiltak i ordinære dagtilbud. Programmet er utviklet for å forebygge atferdsproblemer og sosial- og emosjonelle vansker og er klassifisert som et godt forebyggende tiltak mot mobbing i barnehage, SFO (AKS) og skole.

I likhet med Dinosaurskole i smågruppe har Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, samt å styrke barnas selvbilde og opplevelse av mestring. Programtematikk er rettet mot å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre, ta andres perspektiv, utvikle ferdigheter i forhold til problemløsning og konflikthåndtering, sinnemestring, empati og selvkontroll. Barna øver også på sosiale ferdigheter som det å lytte og vente på tur – bli enige – stille spørsmål – dele – hjelpe – samarbeide og gi hverandre komplimenter. En øver/ trener på tema gjennom praktiske orienterte metoder som bruk av store håndukker, samtale omkring filmvignetter, rollespill og lek, samt andre ulike aktiviteter knyttet opp mot tema.

Gruppeledere innenfor DUÅs Dinosaurskole i klasserom, SFO (AKS) og barnehage tilbyr programmet sammen med andre lærere eller førskolelærere i de enkelte klassene/gruppene. Programmet settes på ukeplanen med minimum en samling på 45 minutter per uke over to år eller to timer pr uke over ett år. Hver samling inneholder en variasjon av repitisjon, presentasjon av nytt tema, bruk av store hånddukker, praktike øvelser og målrettede smågruppeaktiviteter. Oppbygningen av samlingene er tilpasset for ulike aldersgrupper. Det finnes også en valgfri påbyggingsmodul for å jobbe med Dinosaurskoletemaene året ettter at ovennevnte forløp et avsluttet. Etter opplæring kan tilbudet drives av fast personale i barnehagen, skolen eller SFO (AKS). Dette i samarbeid med resurssperson i programmet og under veiledning av mentor i De utrolige årenes Dinosaurskoleprogram.

For å gå i gang med Dinosaurskole i klasserom, SFO (AKS) eller barnehage må barnehagen/ skolen allerde ha etablert DUÅs Skole- og barnehageprogram. Personale i barnehager, skoler og SFO (AKS) som har etablert Skole- og barnehageprogrammet kan delta på opplæring/ workshop innen Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage og Dinosaurskole i smågruppe for å bli gruppeledere i programmet. Se info om Dinosaurskole i smågruppe.

Upcoming Events

No events in this category